LAATSTE NIEUWS

De voorbereidingen voor de aankomst van Vlaanderens mooiste in onze stad zijn al volop aan de gang.
De aankomstzone (= Minderbroedersstraat tussen op- en afritten N60 en het kruispunt Beerstraat) wordt in beide richtingen afgesloten voor het verkeer vanaf donderdag 30 maart om 9u tot dinsdag 4 april om 15u. Omrijden kan via Kortrijkstraat - Deinzestraat.
Vanaf zaterdag 1 april om 6u tot zondag 2 april om 22u wordt dan ook het op- en afrittencomplex van de N60 afgesloten, dit tot aan de spoorwegbrug op de Minderbroedersstraat.
Supermarkt Delhaize blijft op zaterdag wél bereikbaar (via Mathijs Casteleinstraat).

Het volledige politiereglement met alle plaatsen waar rijden en/of parkeren verboden is, vind je HIER.

Op de eerste donderdag van elk trimester, tussen 11u45 en 13u15, voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk.

Vogelgriep

Geen afschermplicht meer bij hobbyhouders

De meeste maatregelen tegen vogelgriep voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels worden opgeheven. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: voor dit type houderij is het risico nog te groot.

rOnde winnaars

vrijdag 10 maart 2017 tot zaterdag 01 april 2017

Anneke Kestelijn koos in 2016 als thema voor haar eindproject 'Portretfotografie'.
Een aflevering van "Vive Le Vélo" in de zomer van 2015 en het feit dat de 100ste Ronde Van Vlaanderen in 2016 verreden werd, brachten haar bij het onderwerp Rondewinnaars.
Het resultaat is te zien in een tentoonstelling in het Stadhuis van Oudenaarde, tijdens de aanloop naar dé wielerklassieker bij uitstek, De Ronde van Vlaanderen in 2017.

25 maart: Earth Hour

Licht uit tussen 20u30 en 21u30

Op 25 maart is het opnieuw 'Earth Hour': overal ter wereld doen mensen een uurtje (van 20u30 tot 21u30) het licht uit om aandacht te vragen voor klimaatveranderingen en ons milieu in het algemeen.
Ook Oudenaarde doet naar jaarlijkse gewoonte mee aan 'Earth Hour': wij schakelen tijdens het ganse weekend (24/3 tot 27/3) de monumentenverlichting uit.

Doe ook mee en laat op 25/03 tussen 20u30 en 21u30 het licht uit!

Doven openbare verlichting

start proefproject

Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting.
De klemtoon ligt daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid waarbij echter ook veel aandacht gaat naar andere factoren zoals bijvoorbeeld veiligheid.
In samenwerking met Eandis stelde ook Oudenaarde daarom een zogenaamd regiomasterplan openbare verlichting op.
In een eerste fase past Eandis in Oudenaarde het regiomasterplan toe in het proefgebied Mater en Volkegem.
Normaal zullen volgende week (week van 20 maart) alle nodige aanpassingswerken zijn uitgevoerd: vanaf dan wordt op verschillende plaatsen binnen dit gebied dus de openbare verlichting gedoofd tussen 23 uur en 6 uur.
Via "Meer lezen" kan je zien welke lichtpunten zullen worden gedoofd en welke niet.