LAATSTE NIEUWS

Regionaal bedrijventerrein Oudenaarde

Milieueffectrapportage

De provincie onderzoekt de mogelijkheden tot bijkomende activiteiten op de bedrijventerreinen langs de N60 en heeft in dit kader ook de procedure voor het opstellen van het plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgestart.
Zo’n plan-MER onderzoekt de mogelijke milieugevolgen van projecten en wordt opgemaakt alvorens het plan of programma vastgesteld wordt. Zo kunnen eventuele schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

Als burger kan je tijdens de terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER, opmerkingen formuleren die betrekking hebben op het onderzoeken van bepaalde milieueffecten. De kennisgevingsnota ligt ter inzage op de dienst infrastructuur - ruimtelijke ordening in het Administratief Centrum Maagdendale van 23/01 tot en met 22/02/2017 (tijdens de openingsuren).

Samen met de heraanleg van de Markt, worden meteen ook alle nutsleidingen op en rond de Markt vernieuwd. Om Eandis de mogelijkheid te geven deze nieuwe elektriciteitskabels door te verbinden, zal nu vrijdag (20/01) de Broodstraat de hele dag afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf 7 u tot 17 u kan de Markt niet via deze weg worden bereikt. Aangezien de Broodstraat eenrichtingsverkeer is, moeten dus ook alle geparkeerde voertuigen vrijdag vòòr 7 u weg zijn.

Groepsaankoop provincie: plantgoed voor land- en tuinbouwers

Bestellen kan nog tot 1 februari 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers.
Iedere Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer kan streekeigen bomen en struiken, klimplanten, kleinfruit en fruitbomen bestellen. Men kan ook gratis nestkasten aanvragen, zolang de voorraad sterkt.
Met deze actie wil de Provincie de integratie van agrarische bedrijfsgebouwen in het landschap verbeteren. Aanplantingen bieden bescherming tegen weersomstandigheden en bevorderen de biodiversiteit. Een aantrekkelijk landbouwbedrijf draagt bovendien bij tot een positief imago van de land- en tuinbouwsector.

Bestelbon en meer info: www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed

Aquafin-project Mullem

Infoavond buurtbewoners

Binnenkort start in Mullem het Aquafin-project “Pompstation en persleiding Mullem”. Via dit project zal het regenwater afgekoppeld worden van het vuilwater: hierdoor helpen we de waterkwaliteit van beken en rivieren erg verbeteren. Er komt een nieuw gescheiden stelsel in de Vaddenhoek en er wordt een persleiding aangelegd in de Vaddenhoek en de Warande. In de Heurnestraat sluit Aquafin de riolering aan op de bestaande collector ter hoogte van de Sterrestraat.
Om alle buurtbewoners meer concrete informatie te geven over timing en fasering, wordt een infoavond georganiseerd. Deze gaat door op woensdag 18 januari 2017 om 19.30 uur in de parochiezaal (Amigo - Heurnestraat 233).
MEER INFO

De komende dagen gaat de aannemer die voor de stad wegenisopdrachten uitvoert, aan de slag in de Windmolenstraat, Remparden en Tussenmuren. Het gaat om kleine werken zonder veel overlast voor het verkeer.

  • In de Windmolenstraat worden er op donderdag 12/01 zogenaamde ‘biggenruggen’ (van die parkeerplaatsbegrenzers) geplaatst t.h.v. de Wortegemstraat. Hinder voor verkeer Windmolenstraat is mogelijk, geen hinder in Wortegemstraat.
  • In Remparden worden vanaf donderdag 12/01 gedurende vermoedelijk 3 werkdagen de witte klinkers verwijderd die de parkeervakken aanduiden. Er is geen hinder voor doorgaand verkeer, wel een parkeerverbod op de parkeerplaatsen
  • In Tussenmuren wordt vanaf vrijdag 13/01 een wegvernauwing gemaakt t.h.v. het zebrapad naar het Administratief Centrum. Ook deze werken zullen normaal 3 werkdagen duren: doorgang in beide richtingen blijft gewaarborgd maar mogelijks met hinder.

Opgelet: zoals bij alle werven in open lucht, is de aannemer afhankelijk van de weersomstandigheden. Ze voorspellen bar winterweer, dus vertragingen zijn helaas niet ondenkbaar...

Dit jaar Bierfeesten op de Ham!

Toegang blijft gratis

De stad heeft samen met brouwerijen Roman en Liefmans en met organisator Pete’s Promotions een nieuwe overeenkomst bereikt die de toekomst van de Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde verzekert! Door de heraanleg van de Markt zullen de feesten volgend jaar eenmalig doorgaan op de Ham om daarna dan terug te keren naar de splinternieuwe Markt. Niet onbelangrijk: de bierfeesten blijven volledig gratis! Voor het programma is het nog ietsje te vroeg, maar blokkeer alvast 23 tot 25 juni in jouw agenda!