AANBOD BASISSCHOLEN

BEELDBAD KLANKSTROOM PASSE-PARTOUT

Sinds het schooljaar 2007-2008 lopen er 2 projecten in samenwerking met de basisscholen van Oudenaarde. Het project Passe-Partout ontvangt jaarlijks vele kinderen uit het BuitengewoonBasisOnderwijs. Dit netoverschrijdend project werd goedgekeurd en betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap. Het project BeeldBad-KlankStroom wordt financieel gedragen door de stad Oudenaarde. Het is onze ambitie om via muzische vorming alle kinderen een nieuwe, verruimende, aangename en spannende (leer)ervaring te laten beleven. 

 

 

 

 

BeelBad-KlankStroom

In het project BeeldBad-KlankStroom werken de kinderen vier dagen in een mix van verschillende domeinen met een knipoog naar de kunstwereld. Omgeving, De Dulle Griet, De Lijn, handen, De Boom,... het zijn enkele van de voorbije thema's. Tijdens de groepsmomenten is er aandacht voor het individuele proces waarin doen, denken, kijken en vertellen afgewisseld worden.  We zien het als een missie om de fantasie zoveel mogelijk te prikkelen. Voor kinderen is dit een unieke kans om zich te wagen op onbekend terrein of nieuwe talenten te ontdekken.  Tijdens BeeldBad-KlankStroom 2016-2017 wordt de academie omgetoverd tot Nieuw Babylon, naar de gelijknamige utopie van kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Op deze plek komen alle culturen samen, is iedereen altijd op reis en spreekt men de vreemdste talen. Vanuit de actualiteit rond migratie denken en werken de kinderen op een speelse manier rond begrippen als verhuizen, bagage, geluksbrengers, multiculturaliteit, … Er wordt domeinoverschrijdend gewerkt in een team van zes experts met elk hun speciatiteiten. Op maandag en dinsdag ligt de focus op beeld (2D en 3D) en muziek, op donderdag en vrijdag proeven de kinderen van drama, beweging en digitale media.

Passe-Partout

In het tweedaagse project Passe-Partout, een beeldend parcours, geven we 'buitengewone’ kinderen de sleutel tot een uitdagende en inspirerende speelweide. In het project komen verschillende beeldende facetten van kunst aan bod waarbij wij onze ervaringen graag delen met de kinderen.  Het atelier is een ruimte waarin elke leerling zijn individueel proces kan ontwikkelen en nieuwe ervaringen kan uitwisselen, en dat zet meteen aan om zelf te creëren.  In de academie kan iedereen ervaren hoe heerlijk het voelt om op artistieke ontdekkingstocht te gaan. Tijdens Passe-Partout 2016-2017 graven we diep onder de aardoppervlakte, als echte archeologen. Naast muisjes, vossen, wortels van bomen, rioleringsbuizen, water, edelstenen, fossielen,… vinden we overblijfselen van andere culturen. Op de markt van Oudenaarde was er zelfs een bom te vinden van WO I.  De kinderen leggen hun ‘vondsten’ vast op papier, in klei, textiel om ze te bewaren voor de eeuwigheid!