Nieuws

Westkant Markt is klaar!

Maandag 03/04 opnieuw open voor verkeer

De nieuw-aangelegde westkant van de Markt (van aan de Hoogstraat tot aan het rond punt Minderbroedersstraat) is ondertussen uitgehard en klaar voor gebruik.

Deze week nog zal de aannemer de verkeerssignalisatie aanbrengen zodat alles wettelijk in orde is om dit stuk de dag na de Ronde, op maandag 3 april vanaf 8 uur, open te stellen voor het verkeer!

Wat betekent dit?

  • Komende van het Tacambaroplein kan je opnieuw via de Hoogstraat en de Markt doorrijden richting Minderbroederstraat.
  • Komende van de Minderbroedersstraat kan je de parking op de Markt bereiken (bestemmingsverkeer). Verder doorrijden is niet mogelijk. Het marktplein (zuidkant) wordt namelijk in twee afgescheiden delen opgesplitst zodat het niet langer mogelijk is om van de westkant naar de oostkant van de Markt te rijden (of omgekeerd). Dit om te vermijden dat het marktplein opnieuw een groot rond punt wordt dat ook doorgaand verkeer naar het centrum van de stad trekt. 
  • Komende van de Broodstraat kan je de Markt oprijden en opnieuw verlaten via de Nederstraat (opgelet: de Einestraat is afgesloten in functie van het archeologisch onderzoek).
  • De vroegere doorgang tussen Markt en stadhuis blijft dicht.

Hoogstraat krijgt nieuwe bomen

Doorgaand verkeer steeds mogelijk

Aansluitend bij de heraanleg van de Markt, worden de 11 huidige lindebomen in de Hoogstraat gerooid en vervangen door 12 hoogstambomen. Er komen ook 4 bloembakken in cortenstaal. Omdat de Hoogstraat beschermd is als stadsgezicht, werd hiervoor overlegd met het Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen.
Het planten van de bomen en de voorbereidende werken zullen (afhankelijk van de weersomstandigheden) starten op 9 februari en ongeveer twee weken duren.
Doorgaand verkeer door de Hoogstraat tot op de Markt is en blijft steeds mogelijk!

(Via 'meer lezen' vind je het inplantingsplan)

Bijna bouwverlof, en de werken in Fase 2 zitten mooi op schema! Momenteel worden de voetpaden in kasseitjes aangelegd en begint men ook met de fundering van de rijweg.
Meer foto's vind je HIER.

12/09: start Fase 1!

Fase 0 ondertussen zo goed als klaar.

De werken komen stilletjes aan op kruissnelheid: ondertussen is de eerste van zeven fasen (“Fase 0”) al zo goed als afgerond!
Sinds de start op 4 juli  gebeurden opgravingen in de omgeving van de Sint-Walburgakerk en tezelfdertijd werden ook reeds de nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd langs de westkant van de Markt (van aan de politieparking, via café Carillon tot aan de Hoogstraat).

Dat betekent dat nu maandag (12 september) reeds kan gestart worden met de volgende fase, “Fase 1”.

Aannemer Wannijn-Vanden Buverie zal eerst de sleuf die werd gegraven voor het archeologisch onderzoek, opnieuw opvullen (alles van archeologische waarde werd ondertussen geregistreerd en gedocumenteerd). Dan kan men beginnen met de eigenlijke aanleg van de nieuwe riolering. Starten gebeurt ongeveer ter hoogte van het Centrum Ronde van Vlaanderen; van daaruit werkt de aannemer richting Markt (tot aan Voorburg).

De archeologen van Solva verhuizen hun onderzoek naar 2 sleuven aan de westkant en een nieuwe zone aan de zuid-oosthoek van de Markt.

Ook Synductis (de coördinator van de verschillende nutswerken) blijft tijdens Fase 1 aan de slag: zij gaan verder met het installeren van nieuwe nutsleidingen, ditmaal aan de zuid- en oostkant van de Markt. Ondertussen worden aan de oostkant de nieuwe huisaansluitingen 1 voor 1 uitgevoerd.

Aan de verkeerssituatie verandert voorlopig niets: de Markt en de handelaars blijven vlot bereikbaar, enkel de toegang via de Minderbroedersstraat blijft onderbroken.

Midden maart: een stand van zaken

Onze Markt krijgt vorm!

Momenteel zijn de kasseileggers volop aan de slag op de zuidkant van de Markt: daar voegen ze de kasseien van de aansluiting naar de Broodstraat en werken ze verder aan de voetpadverharding.
Nadien zullen ze de rijweg in grote kasseien aanleggen. Eens afgewerkt, zal deze weg aan de zuidkant van de Markt enkel mogen gebruikt worden door bussen en taxi’s; automobilisten kunnen dus niet langer van de west- naar de oostkant van de Markt rijden. Dit om te vermijden dat het marktplein opnieuw een groot rond punt wordt dat ook doorgaand verkeer naar het centrum van de stad trekt.
Aan de oostzijde is de huidige archeologische zone helemaal onderzocht en in kaart gebracht zodat de aannemer kan beginnen met het plaatsen van de riolering (tot aan de Einestraat).
De rijweg aan de westkant is afgewerkt maar moet nu nog uitharden. De openstelling van dit deel is voorzien voor de week na de Ronde van Vlaanderen (3 april).
Vanaf dan zal je dus opnieuw van de Hoogstraat kunnen doorrijden richting Minderbroedersstraat!

De archeologen die in het kader van de heraanleg van de Markt onderzoek uitvoeren, vallen van de ene verbazing in de andere!
Bij het onderzoek van de kelders rond het Oude Vleeshuis op de Markt, kwam een laatmiddeleeuwse haardplaats aan het licht. Uniek zijn de schouwornamenten waarmee deze haard is versierd. Ze stellen een man en een vrouw voor die beide een kroon dragen. Bewaring van deze vondsten ter plaatse is erg moeilijk, daarom werd de schouw ontmanteld en zijn de beelden overgebracht naar een conservator. Nadien krijgt dit stenen koppeltje  zeker een plaatsje in de collectie van het MOU!

10 november: start Fase 2

Werken nog steeds op schema

Tijdens fase 2 worden de rijweg en het voetpad aan de westkant van de Markt heraangelegd, van aan de Carillon tot aan de dienst toerisme (begin van de Hoogstraat).
Het archeologisch onderzoek aan de overzijde van de Markt wordt zo veel als mogelijk op deze werken afgestemd.
Bijkomend worden ook saneringswerken (vervuilde grond) uitgevoerd aan de zuidkant van de Markt.

Net door deze onverwachte saneringswerken, is fase 2 opgedeeld in twee stukken (A en B), elk met eigen gevolgen naar circulatie toe.
HIER ontdek je er alles over!

Het archeologisch onderzoek in het kader van de heraanleg van de Markt draait op volle toeren. Het team van SOLVA bestudeert momenteel de funderingen van een woonblok dat ter hoogte van het Centrum Ronde van Vlaanderen moet gestaan hebben. Deze huizen vinden hun oorsprong in de late middeleeuwen.

Daarnaast vonden de archeologen kuilen en andere ingegraven structuren uit de 12de en 13de eeuw die veel aardewerk, dierlijk bot, lederen schoenen en andere gebruiksvoorwerpen bevatten. Bij een gedetailleerde studie achteraf zal dit heel wat info opleveren over de bewoners van Oudenaarde en hun bezigheden in de late middeleeuwen.

Bijzonder is de vondst van een middeleeuwse weg waarvan zelfs het kasseidek bewaard is gebleven.

De vondst van een menselijk skelet toont dan weer aan dat de begraafplaats rond de Sint-Walburgakerk groter is geweest dan tot nu toe gedacht.

Meer informatie en foto's vind je HIER

Overlap fasering heraanleg Markt

Vanaf 13/02: Broodstraat afgesloten

Door het aanhoudende vriesweer van de afgelopen maand, werd in onderling overleg tussen stad en aannemer besloten om af te stappen van een al te strikte fasering. Door de vorst konden de bestratingswerken namelijk niet worden verdergezet, maar kon men wél verder werken aan de riolering. Daarom werden tijdens fase 2 reeds rioleringswerken van fase 3 uitgevoerd en werkt de aannemer momenteel (nu het weer het toelaat) op verschillende plaatsen aan de bestrating.
Een positief gevolg van deze beslissing is dat de oorspronkelijke timing toch kan worden aangehouden: verwacht wordt dat tegen de zomer alle voetpaden rond om rond de Markt klaar zullen zijn. 

Vanaf maandag 13 februari tot halverwege maart wordt de Broodstraat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit is helaas noodzakelijk omdat ook op de zuid-oostelijke hoek van de Markt de riolering, de rijweg en de voetpaden moeten kunnen vernieuwd worden.
Van 13/02 tot 13/03 zal je dus de Markt niet kunnen bereiken via de Broodstraat, enkel via de Hoogstraat. De huidige verkeersomleiding blijft hiervoor van toepassing.

Samen met de heraanleg van de Markt, worden meteen ook alle nutsleidingen op en rond de Markt vernieuwd. Om Eandis de mogelijkheid te geven deze nieuwe elektriciteitskabels door te verbinden, zal nu vrijdag (20/01) de Broodstraat een groot stuk van de dag afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf 6 u tot zeker 13 u kan de Markt niet via deze weg worden bereikt. Aangezien de Broodstraat eenrichtingsverkeer is, moeten dus ook alle geparkeerde voertuigen vrijdag vòòr 6 u weg zijn.

Het begint vorm te krijgen!

Fase 1 in volle uitvoering

Nu de nieuwe riolering is aangelegd, kon de aannemer beginnen met het plaatsen van de boordstenen, de afwateringsgootjes en de boomvakken langs de Kleine Markt en de Sint-Walburgakerk.
In de komende dagen zal ook de fundering voor de rijweg worden aangebracht en start men met het leggen van de mozaïekkeien. De aannemer begint hiermee op het einde van de Meerspoortsteeg zodat voetgangers en fietsers alleszins makkelijk door kunnen.

Op 4 juli ging ‘fase 0’ van de heraanleg van de Markt van start.
In deze fase gebeurt niet enkel archeologisch onderzoek in de omgeving van de Walburgakerk; begin augustus werd ook gestart met de aanleg van nieuwe nutsleidingen (aardgas, elektriciteit, water en telecom).

Synductis zal dit alles coördineren: zij zorgen er dus voor dat de werken van Eandis, Farys en Proximus perfect op elkaar zijn afgestemd. Zo kunnen deze werken vlot verlopen en wordt de hinder zo veel mogelijk beperkt.

Ondertussen (17 augustus) werd de sleuf volledig uitgegraven (tot aan de Hoogstraat) en is Synductis al goed opgeschoten met het plaatsen van de leidingen voor de verschillende nutsmaatschappijen.
Tezelfdertijd werd vanaf de kant Walburgakerk reeds gestart met het opnieuw dichtleggen van de sleuf, zodat de hinder zo veel mogelijk beperkt blijft. Het bovenvlak krijgt een voorlopige afwerking in mager beton.
Gedurende de volgende weken worden tenslotte ook de huisaansluitingen vernieuwd.

(In november start voor de nutsmaatschappijen dan een nieuwe fase waarbij ook de nutsleidingen van de kleine Markt, de zuid-  en de oostzijde van de Markt zullen worden aangepakt.)