Nieuws

25 & 26 mei: alle stadsdiensten gesloten

O.L.H. Hemelvaart en brugdag

Opgelet, op donderdag 25 mei (O.L.H. Hemelvaart) en vrijdag 26 mei (brugdag) zijn alle stadsdiensten gesloten, dus ook bijvoorbeeld het containerpark en de bib.
Een bezoekje aan het MOU-museum op vrijdag is wel mogelijk.

Plan MER PRUP regionaal bedrijventerrein

openbaar onderzoek kennisgevingsnota

In Oudenaarde is er nood aan bijkomende bedrijvigheid.
Dat is in detail onderzocht in een ruimtelijk-economische studie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het is de taak van de Provincie om die bijkomende regionale bedrijvigheid te plannen. Daarom maakt ze samen met de stad Oudenaarde een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Op basis van de effecten op milieu, mobiliteit, ruimtelijke inpasbaarheid en leefbaarheid volgt de keuze voor de meest geschikte locatie om de bijkomende regionale bedrijvigheid te realiseren. Ook de technische, economische en financiële haalbaarheid spelen een belangrijke rol bij deze keuze.

Bij dit project horen ook een aantal formele inspraakrondes. Momenteel is inspraak mogelijk bij de kennisgeving van het plan-milieueffectenrapport (plan-MER). Dit loopt van maandag 8 mei tot en met woensdag 7 juni. Alle betrokkenen kunnen hun suggesties geven over de te onderzoeken milieueffecten. De suggesties worden onderzocht door het Departement Omgeving. Om iedereen te informeren over de plannen, organiseerden de Provincie en de stad op 17 mei samen een infomarkt. Hier vind je de infopanelen van die avond.

Zo Dichtblij

Samen doen we het hart van onze stad kloppen!

Van 29 april tot en met 3 juni 2017 organiseert stad Oudenaarde i.s.m Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en Gezinsbond de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’.

De deelnemende handelaars en ondernemers zullen leuke posters uithangen met de slogan ‘Fijn je hier weer te zien!’. Op die manier wil ‘Zo Dichtblij’ de inwoners bewust maken van een bruisende kern en detailhandel, horeca én ondernemerschap in en rond de kern op de juiste plaats stimuleren. Want ook diensten, creatievelingen en kleinschalige productie brengen het centrum tot leven. Tijdens de campagneperiode belonen de deelnemende handelaars en ondernemers hun klanten daarom met een lot. Wij roepen de ondernemers daarom alvast op om hun zaak te registreren op zodichtblij.be.
Klanten van deelnemende handelaars zullen vanaf 29 april hun loten kunnen registreren op zodichtblij.be en maken kans op een lokale prijs.

23/04: Erfgoeddag

Thema 'Zorg'

De zeventiende editie van Erfgoeddag heeft als thema ‘zorg’ en zoekt deze keer toenadering tot de zorgsector.
Een veelzijdig thema, waarvan we in Oudenaarde verschillende invalshoeken willen belichten.

Dag van de Marktkramer

donderdag 25 mei

Op donderdag 25 mei (O.L.H. Hemelvaart) gaat de wekelijkse donderdagmarkt wel degelijk door. Meer nog: het is die dag ‘Dag van de Marktkramer’!
De marktkramers verwennen hun klanten die dag nog wat extra. Daar bovenop kan je tijdens jouw boodschappen genieten van de muzikale ambiance van “De Alfredo’s” en is er een gratis springkasteel!

Werken aan stationsparking vanaf 22/05

Parking voorzijde niet toegankelijk

De NMBS laat ons weten dat vanaf maandag 22 mei de stationsparking wordt heraangelegd.
De volledige parking aan de voorkant van het station (inclusief de ‘Kiss & Ride’-zone) zal tijdens de duur van de werken -vermoedelijk zo’n 4 weken- ontoegankelijk zijn. De parking aan de achterkant heeft voldoende capaciteit om dit op te vangen.
BERICHT NMBS

Op vraag van de stad, heeft de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving) geoordeeld dat het RUP Stationskwartier (site Saffres) geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER dus niet nodig is.
De screeningsnota en de beslissing kunnen door iedereen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER.

Het stadsbestuur besliste, op advies van de gezinsraad en de jeugdraad, een onderzoek te laten voeren naar de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Oudenaarde.

Het onderzoek wordt gevoerd door Karien Ghekiere en Ann Martens van vzw Uit De Marge. Van begin april tot eind september gaan zij op pad in Oudenaarde.
Zij zullen enerzijds gesprekken voeren met verschillende diensten en organisaties oa scholen, CLB’s, het OCMW, het CAW, … Anderzijds zullen zij gesprekken voeren met de jongeren zelf in hun eigen leefwereld. Vanuit hun onderzoek kunnen zij dan aanbevelingen formuleren naar het stadsbestuur. Het onderzoek wordt gefinancierd door de stad, met een co-financiering vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.

Te huur: conciërgewoning

Voormalige camping aan Donkvijver

Op zoek naar een tijdelijke woonst op een idyllische locatie?
De conciërgewoning van de voormalige Kompas-camping in Bevere komt opnieuw vrij. Het gebouw is onmiddellijk beschikbaar en omvat:

  • gelijkvloers: inkom, leefruimte, toilet, keuken
  • verdieping: 3 slaapkamers en badkamer
  • ommuurde tuin met toegang vanuit leefruimte en keuken

De stad verhuurt deze woning voor een kortere periode; voor meer informatie kan je een mailtje sturen naar infrastructuur@oudenaarde.be.

Onlangs werd eindelijk ook het laatste rechtstreekse lozingspunt van rioolwater in de Schelde op ons grondgebied afgesloten. Toch wel een historisch moment na vele decennia vervuiling van de Schelde door ons afvalwater.
Dit lozingspunt bevond zich ter hoogte van de toegang tot de gevangenis, en werd samen met de vernieuwing van de Bourgondiëstraat aangepakt: alle vuil water van dit gebied (dus ook van de gevangenis) zal vanaf nu worden gezuiverd in het Aquafin-waterzuiveringsstation.

Grandioos Groen

Een verrassende verzameling wandtapijten

Oudenaarde kende een bloeiende tapijtnijverheid van de 15de tot de 18de eeuw. In de zestiende eeuw bereikte de wandtapijtproductie haar hoogste peil. In deze periode werd zeer kwaliteitsvol werk geleverd, met een grote verscheidenheid en in grote hoeveelheden. Hierdoor verwierf onze stad zelfs internationale uitstraling, met afnemers in heel West-Europa.
Het MOU —Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen— stelt nu voor de eerste maal een bijzonder genre binnen de 16de-eeuwse wandtapijtkunst tentoon: ‘de Koolbladverdures’.

Doven openbare verlichting

start proefproject

Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting.
De klemtoon ligt daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid waarbij echter ook veel aandacht gaat naar andere factoren zoals bijvoorbeeld veiligheid.
In samenwerking met Eandis stelde ook Oudenaarde daarom een zogenaamd regiomasterplan openbare verlichting op.
In een eerste fase past Eandis in Oudenaarde het regiomasterplan toe in het proefgebied Mater en Volkegem.
Normaal zullen volgende week (week van 20 maart) alle nodige aanpassingswerken zijn uitgevoerd: vanaf dan wordt op verschillende plaatsen binnen dit gebied dus de openbare verlichting gedoofd tussen 23 uur en 6 uur.
Via "Meer lezen" kan je zien welke lichtpunten zullen worden gedoofd en welke niet.