Nieuws

De betekenis van deze jaarlijkse feestdag is er één voor even bij stil te staan: een viering ter ere van vrede, verdraagzaamheid en vooruitgang.

We moeten er eerlijk in zijn: de reacties op de voorgestelde naam voor het nieuwe zwembad waren niet zo positief.

Het college van burgemeester en schepenen heeft dit signaal ter harte genomen en besliste dan ook om de naam via een enquête te laten kiezen.
Tijdens de vorige collegezitting werd de shortlist vastgesteld en nu is het dus volledig aan jullie…
Kies HIER jouw favoriet en bepaal mee de naam van het nieuwe zwembad!

Openbare verkoop

Bergruimte in Eine (voormalige brandweergarage)

De Stad Oudenaarde verkoopt een BERGRUIMTE (voormalige brandweergarage - Eineplein +1, 9700 Eine)
Kenmerk: een oude brandweergarage, gekend ten kadaster als “berging” op en met grond, en gelegen Eineplein 1+, bekend op het kadaster onder de sectie A nummer 0709/02P0000 en deel van het openbaar domein, met een gemeten oppervlakte van 54,53 m2.

ENIGE ZITDAG: vrijdag 5 mei 2017 om 15u00 in café “DE KRING”, Kapittelstraat 7, 9700 Eine.

MEER INFO

Doven openbare verlichting

start proefproject

Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting.
De klemtoon ligt daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid waarbij echter ook veel aandacht gaat naar andere factoren zoals bijvoorbeeld veiligheid.
In samenwerking met Eandis stelde ook Oudenaarde daarom een zogenaamd regiomasterplan openbare verlichting op.
In een eerste fase past Eandis in Oudenaarde het regiomasterplan toe in het proefgebied Mater en Volkegem.
Normaal zullen volgende week (week van 20 maart) alle nodige aanpassingswerken zijn uitgevoerd: vanaf dan wordt op verschillende plaatsen binnen dit gebied dus de openbare verlichting gedoofd tussen 23 uur en 6 uur.
Via "Meer lezen" kan je zien welke lichtpunten zullen worden gedoofd en welke niet.

Bloemenmarkt

Zondag 7 mei

Op zondag 7 mei is het opnieuw bloemenmarkt in Oudenaarde! Van 8u30 tot 18u vind je al deze bloemenpracht op het Tacambaroplein en in de Hoogstraat.

INFOSESSIE
BRANDVEILIG WONEN

MAANDAG 15 MEI
van 19.30 - 21.30 uur

23/04: Erfgoeddag

Thema 'Zorg'

De zeventiende editie van Erfgoeddag heeft als thema ‘zorg’ en zoekt deze keer toenadering tot de zorgsector.
Een veelzijdig thema, waarvan we in Oudenaarde verschillende invalshoeken willen belichten.

Met de fiets naar het zwembad!

Aanleg nieuw fietspad

Bij de bouw van het nieuwe zwembad, hebben we ook grondig nagedacht over de ontsluiting en bereikbaarheid van deze sportzone.
Daarom zal er een volledig nieuw fietspad aangelegd worden tussen de Prins Leopoldstraat en de Scheldekant.
Dit fietspad maakt de verbinding met de zogenaamde ‘fietssnelweg’ langs de Schelde en zorgt er voor dat het nieuwe zwembad makkelijk én veilig per fiets kan worden bereikt!

Voor de aanleg van het fietspad kan Oudenaarde rekenen op een fikse toelage van de provincie Oost-Vlaanderen; zij nemen 40% van de subsidieerbare kosten voor hun rekening, goed voor een bedrag van € 39.261,75. De werken startten op maandag 13 maart en zullen als alles goed gaat binnen de 40 werkdagen voltooid zijn.

Tijdelijke invulling site Saffres

Heb jij een goed idee?

Zoals je misschien al gehoord hebt, wordt de voormalige Saffres-Frères-site omgevormd tot een bloeiende woonbuurt. Re-Vive, een projectonwikkelaar uit Gent, kocht de site en wil hier binnen enkele jaren starten met een duurzaam woonproject. In afwachting van de sloop en de heropbouw van de site, wil Re-Vive ervoor zorgen dat de ruimtes tijdelijk gebruikt kunnen worden voor allerhande leuke, interessante, sportieve of creatieve activiteiten. Heb je een tof idee dat je al een tijdje wil uitwerken maar waar je geen ruimte voor vindt? Re-Vive hoort graag van jou!

Asfalteringswerken vanaf 18/04

Sommige straten tijdelijk niet toegankelijk.

Dagelijks rijden er tal van wagens over de Oudenaardse wegen; het is dan ook logisch dat dit wegennetwerk na verloop van tijd beschadigd raakt en aan herstelling toe is. Vanaf volgende week dinsdag (18 april) zullen daarom gefaseerd een aantal straten onder handen worden genomen. Dit kan lokaal eventjes voor hinder zorgen maar nadien is het wegdek opnieuw voor een hele tijd hersteld en veilig!

Plaatsen waar er gewerkt wordt: Parkstraat – Gaspar Heuvickstraat – Simon De Paepestraat – Jozef Braetstraat – Sint-Laurentiusstraat – Generaal Merchierstraat – Doornikse Heerweg

(Alle info via 'Meer lezen')

Het stadsbestuur besliste, op advies van de gezinsraad en de jeugdraad, een onderzoek te laten voeren naar de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Oudenaarde.

Het onderzoek wordt gevoerd door Karien Ghekiere en Ann Martens van vzw Uit De Marge. Van begin april tot eind september gaan zij op pad in Oudenaarde.
Zij zullen enerzijds gesprekken voeren met verschillende diensten en organisaties oa scholen, CLB’s, het OCMW, het CAW, … Anderzijds zullen zij gesprekken voeren met de jongeren zelf in hun eigen leefwereld. Vanuit hun onderzoek kunnen zij dan aanbevelingen formuleren naar het stadsbestuur. Het onderzoek wordt gefinancierd door de stad, met een co-financiering vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.

Oudenaarde wil de Schelde opnieuw haar plaats geven binnen de stad. Een groot deel van de Scheldeboorden is reeds volledig heraangelegd, en ook op de Scheldekop wordt momenteel volop gebouwd.

Nu zijn ook de weg- en rioleringswerken in de Bourgondiëstraat gegund.
Deze werken starten op dinsdag 18 april 2017 en er is een uitvoeringstermijn voorzien van 60 werkdagen.

De totale kostprijs van dit stukje stadsvernieuwing bedraagt € 365.143,05. De stad kreeg echter een toelage van € 51.347,41 van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van het fietspad; de Vlaamse Gemeenschap kwam dan weer tussen in de aanleg van de riolering voor een bedrag van € 87.985,58.