Nieuws

Op de eerste donderdag van elk trimester, tussen 11u45 en 13u15, voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk.

Doven openbare verlichting

start proefproject

Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting.
De klemtoon ligt daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid waarbij echter ook veel aandacht gaat naar andere factoren zoals bijvoorbeeld veiligheid.
In samenwerking met Eandis stelde ook Oudenaarde daarom een zogenaamd regiomasterplan openbare verlichting op.
In een eerste fase past Eandis in Oudenaarde het regiomasterplan toe in het proefgebied Mater en Volkegem.
Normaal zullen volgende week (week van 20 maart) alle nodige aanpassingswerken zijn uitgevoerd: vanaf dan wordt op verschillende plaatsen binnen dit gebied dus de openbare verlichting gedoofd tussen 23 uur en 6 uur.
Via "Meer lezen" kan je zien welke lichtpunten zullen worden gedoofd en welke niet.

Oudenaarde wil de Schelde opnieuw haar plaats geven binnen de stad. Een groot deel van de Scheldeboorden is reeds volledig heraangelegd, en ook op de Scheldekop wordt momenteel volop gebouwd.

Nu zijn ook de weg- en rioleringswerken in de Bourgondiëstraat gegund.
Deze werken starten op dinsdag 18 april 2017 en er is een uitvoeringstermijn voorzien van 60 werkdagen.

De totale kostprijs van dit stukje stadsvernieuwing bedraagt € 365.143,05. De stad kreeg echter een toelage van € 51.347,41 van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van het fietspad; de Vlaamse Gemeenschap kwam dan weer tussen in de aanleg van de riolering voor een bedrag van € 87.985,58.

Het 'Uitgebreid bosbeheerplan Volkegembos (Oudenaarde)' ligt ter inzage bij de Milieudienst van het stadsbestuur Oudenaarde, 3de verdiep, Tussenmuren 17 te Oudenaarde van woensdag 15 maart 2017 tem vrijdag 14 april 2017.
Gedurende deze termijn kan eenieder zijn opmerking en bezwaren schriftelijk meedelen aan het stadsbestuur.

Het plan kan ook online worden geraadpleegd: Uitgebreid-bosbeheerplan-Volkegembos

 

25 maart: Earth Hour

Licht uit tussen 20u30 en 21u30

Op 25 maart is het opnieuw 'Earth Hour': overal ter wereld doen mensen een uurtje (van 20u30 tot 21u30) het licht uit om aandacht te vragen voor klimaatveranderingen en ons milieu in het algemeen.
Ook Oudenaarde doet naar jaarlijkse gewoonte mee aan 'Earth Hour': wij schakelen tijdens het ganse weekend (24/3 tot 27/3) de monumentenverlichting uit.

Doe ook mee en laat op 25/03 tussen 20u30 en 21u30 het licht uit!

Met de fiets naar het zwembad!

Aanleg nieuw fietspad

Bij de bouw van het nieuwe zwembad, hebben we ook grondig nagedacht over de ontsluiting en bereikbaarheid van deze sportzone.
Daarom zal er een volledig nieuw fietspad aangelegd worden tussen de Prins Leopoldstraat en de Scheldekant.
Dit fietspad maakt de verbinding met de zogenaamde ‘fietssnelweg’ langs de Schelde en zorgt er voor dat het nieuwe zwembad makkelijk én veilig per fiets kan worden bereikt!

Voor de aanleg van het fietspad kan Oudenaarde rekenen op een fikse toelage van de provincie Oost-Vlaanderen; zij nemen 40% van de subsidieerbare kosten voor hun rekening, goed voor een bedrag van € 39.261,75. De werken startten op maandag 13 maart en zullen als alles goed gaat binnen de 40 werkdagen voltooid zijn.

De lente in Oudenaarde kleurt dit jaar fris muntgroen. Het nieuw opgerichte centrummanagement ‘Oudenaarde Winkelstad’ pakt SAMEN met de 300 ondernemers van Oudenaarde Centrum voor het eerst uit met een grootscheepse ACTIE.

Wegwerkzaamheden - Tussenmuren aanleg verkeersplareau

In Tussenmuren t.h.v. de parking Administratief Centrum Maagdendale zal een verkeersplateau worden aangelegd.

De uitvoering van de werken heeft plaats in de periode van 6 maart 2017 t.e.m. 17 maart 2017.

Vogelgriep

Geen afschermplicht meer bij hobbyhouders

De meeste maatregelen tegen vogelgriep voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels worden opgeheven. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: voor dit type houderij is het risico nog te groot.

Brandweerman, iets voor jou?

Infomoment op 28 maart

Om iedereen nog sneller en beter te kunnen helpen, is de 'Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen' op zoek naar 30 brandweermannen-vrijwilligers.

Ze zoeken maatschappelijk betrokken mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor de veiligheid van de lokale bevolking. Een veelzijdige taak die heel wat vraagt, maar ook heel veel biedt.
Benieuwd hoe je brandweerman wordt, hoe de opleiding er aan toe gaat, hoelang de inschrijving loopt, wat je er allemaal voor terugkrijgt en nog veel meer?

Je komt alles te weten tijdens het infomoment op dinsdag 28 maart om 19.30 uur in de brandweerkazerne van Ronse (Veemarkt 28)

De Vlaamse Overheid maakt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de open ruimte tussen Anzegem, Wortegem-Petegem en Oudenaarde. Het plan vrijwaart waardevolle landbouwgebieden voor de beroepslandbouw, creëert ruimte voor bijkomende natuurgebieden en beschermt de waardevolle landschaps- en erfgoedelementen. Van 21 februari tot en met 21 april vindt een openbaar onderzoek plaats en op 16 maart is er een infoavond.

Wegenwerken Wortegem-Petegem

Oudenaardseweg onderbroken vanaf 27/02

De buren van Wortegem-Petegem plannen riolerings- en wegeniswerken in de Oudenaardseweg.
Aangezien de Oudenaardseweg fungeert als lokale verbindingsweg tussen Wortegem en Oudenaarde, heeft de omleiding ook een impact op grondgebied Oudenaarde. De omleiding wordt voorzien via de Zonnestraat, Heerbaan, Kortrijkse Heerweg en Doornikse Heerweg.
De werken gaan van start op maandag 27 februari.