Nieuws

Bij de dienst burgerzaken kan je terecht voor de meest uiteenlopende, persoonsgebonden zaken.

Normaal is de afdeling bevolking (die instaat voor o.a. de identiteitskaarten, reispassen of rijbewijzen) ook elke eerste zaterdag van de maand geopend. Tijdens de zomervakantie (de maanden juli & augustus) is dit echter NIET zo. De rest van de openingsuren blijft ongewijzigd.

Voor veel attesten of uittreksels is het echter helemaal niet meer nodig om nog naar het Administratief Centrum te komen: deze kan je gewoon lekker makkelijk van thuis uit online aanvragen!

Beiaardmuziek bij jouw drankje

Zomerse beiaardconcerten

Kom deze zomer van op een nieuw aangelegd terrasje genieten van een beiaardconcert!
Onze stadsbeiaardier speelt iedere donderdag van 10 uur tot 11 uur en iedere zondag van 11.45 uur tot 12.45 uur. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kan je ook op donderdagavond van 20 uur tot 21 uur genieten van dit unieke klankenspel.

Lorem ipsum dolor sit amet, cuis convallis ligula condimentum in.

Grandioos Groen

Een verrassende verzameling wandtapijten

Oudenaarde kende een bloeiende tapijtnijverheid van de 15de tot de 18de eeuw. In de zestiende eeuw bereikte de wandtapijtproductie haar hoogste peil. In deze periode werd zeer kwaliteitsvol werk geleverd, met een grote verscheidenheid en in grote hoeveelheden. Hierdoor verwierf onze stad zelfs internationale uitstraling, met afnemers in heel West-Europa.
Het MOU —Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen— stelt nu voor de eerste maal een bijzonder genre binnen de 16de-eeuwse wandtapijtkunst tentoon: ‘de Koolbladverdures’.

Bijna bouwverlof...

Timing werken - mobiliteit

Het middenplein krijgt verder vorm en de kasseileggers doen er alles aan om nog voor het bouwverlof de oostelijke rijweg klaar te krijgen. Nadat ook dit stuk rijweg is aangelegd, moet de voegmortel wel nog voldoende lang kunnen uitharden.
Vanaf 28/07 ’s avonds zal je dus met de auto opnieuw vanuit de Broodstraat langs de oostkant van de Markt tot in de Einestraat kunnen rijden, vanaf 04/08 ’s avonds kan je dan ook verder doorrijden naar de Nederstraat.
Tijdens het bouwverlof kan ook opnieuw (beperkt) geparkeerd worden op de zuidkant van het marktplein.

Hartveilige stad

Volg gratis een cursus reanimatie

Het stadsbestuur en het Rode Kruis Vlaanderen willen van Oudenaarde een ‘hartveilige’ stad maken en sloten hierover een samenwerkingsovereenkomst.
Beide partners willen zo de overlevingskans verhogen van iemand die in Oudenaarde het slachtoffer wordt van een hartstilstand, en meteen ook de eerstehulpcapaciteiten van de inwoners vergroten.

Onlangs kocht de stad daarom zeven AED’s (Automatische Externe Defibrillator) aan. Deze bevinden zich aan de tekenacademie, aan de muziekacademie, aan het burgemeester Thienpontstadion, aan het begin van de Finse Piste, aan sporthal Groenhof, aan ’t Sportkot en aan de Qubus.

Het plaatsen van deze toestellen was echter slechts een eerste stap: een AED gebruiken is heel eenvoudig, maar moet altijd gecombineerd worden met beademingen en hartmassages. Daarom wil het stadsbestuur nu samen met het Rode Kruis zoveel mogelijk mensen informeren en opleiden in reanimatie en het gebruik van deze AED’s.

De opleiding reanimatie is volledig gratis maar inschrijven is verplicht.
Geïnteresseerd? Je kan kiezen uit één van onderstaande data:

  • maandag 26 juni
  • maandag 31 juli
  • maandag 28 augustus
  • maandag 25 september
  • maandag 30 oktober
  • maandag 27 november
  • maandag 18 december

De opleiding start om 19u en gaat door in het leslokaal van de brandweerkazerne (Coupure 21).
Inschrijvingen en meer informatie via veiligheid@oudenaarde.be .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed egestas id est vehicula aliquam. Nulla vel congue nisl. Nulla bibendum tristique accumsan. Etiam eget turpis augue.

23/04: Erfgoeddag

Thema 'Zorg'

De zeventiende editie van Erfgoeddag heeft als thema ‘zorg’ en zoekt deze keer toenadering tot de zorgsector.
Een veelzijdig thema, waarvan we in Oudenaarde verschillende invalshoeken willen belichten.

Vlaanderen Feest

Feestzitting Oudenaardse Meesters! Vlaamse Meesters!

Op 11 juli viert menig Vlaming het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
In Oudenaarde hebben wij zo onze eigen manier om Vlaanderen Feest te vieren:

ZATERDAG 8 JULI starten we om 11 uur in de Volkszaal van het Stadhuis met een feestzitting!

Onder het motto "Oudenaardse meesters! Vlaamse meesters?" lichten we een eerste tip van de sluier over het unieke tentoonstellingsproject waarbij de Stad in 2018 een ode brengt aan Adriaen Brouwer, de Oudenaardse kunstschilder die erkend is als Vlaams meester.
We gaan ook na of zijn muzikale tegenhangers, de Oudenaardse componisten van de 15de Eeuw tot nu, Vlaamse meesters zijn.

In de namiddag zetten we het feest verder aan de oevers van de Donkvijver. Vanaf 14 uur is iedereen welkom voor een gratis familienamiddag met optredens, animatie en recreatie.

De laatste loodjes...

Belangrijke wijziging verkeerscirculatie Markt!

Volgens de oorspronkelijke fasering kon het middenplein niet in één keer aangelegd worden: het verkeer rijdt namelijk nog een stukje over het marktplein omdat de rijweg aan de oostkant van de Markt nog niet is afgewerkt.
Om een technisch goede uitvoering mogelijk te maken, is het echter aangewezen dat de tegels in volledige rijen worden geplaatst.

Zowel bij de aannemer als bij het bestuur is er de wil om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de hinder voor de handelaars en bezoekers minimaal te houden. Daarom werd onderzocht hoe het middenplein ineens kan aangelegd worden zonder dat Broodstraat en Nederstraat moeten afgesloten worden.

Uiteindelijk werd DEZE OPLOSSING uitgewerkt, die de bereikbaarheid van de Markt, Broodstraat en Nederstraat garandeert.

Oudenaarde zet in op sport!

Grondige verjongingskuur sporthal Rodelos

Na het zwembad, is het nu de beurt aan de sporthal!

De stedelijke sporthal aan de Rodelos beantwoordt namelijk niet meer aan de vereisten van een moderne, gebruiksvriendelijke en polyvalente sportinfrastructuur.
Naast een nieuwe sportvloer, een uitschuifbare tribune en een gemoderniseerde cafetaria, worden ook de kleedkamers, douches en sanitair grondig aangepakt.

De werken startten op dinsdag 6 juni en zullen een jaar duren. Omkleden en douchen blijft mogelijk dankzij de plaatsing van mobiele units. Voetgangers en fietsers kunnen vanuit de Rodelos via een doorgang steeds de achterliggende sportinfrastructuur blijven bereiken. Ook de parking aan de voorzijde van de sporthal blijft voor het grootste deel beschikbaar tijdens de verbouwing.

Het stadsbestuur besliste, op advies van de gezinsraad en de jeugdraad, een onderzoek te laten voeren naar de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Oudenaarde.

Het onderzoek wordt gevoerd door Karien Ghekiere en Ann Martens van vzw Uit De Marge. Van begin april tot eind september gaan zij op pad in Oudenaarde.
Zij zullen enerzijds gesprekken voeren met verschillende diensten en organisaties oa scholen, CLB’s, het OCMW, het CAW, … Anderzijds zullen zij gesprekken voeren met de jongeren zelf in hun eigen leefwereld. Vanuit hun onderzoek kunnen zij dan aanbevelingen formuleren naar het stadsbestuur. Het onderzoek wordt gefinancierd door de stad, met een co-financiering vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.