Plan MER PRUP regionaal bedrijventerrein

openbaar onderzoek kennisgevingsnota

In Oudenaarde is er nood aan bijkomende bedrijvigheid.
Dat is in detail onderzocht in een ruimtelijk-economische studie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het is de taak van de Provincie om die bijkomende regionale bedrijvigheid te plannen. Daarom maakt ze samen met de stad Oudenaarde een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Op basis van de effecten op milieu, mobiliteit, ruimtelijke inpasbaarheid en leefbaarheid volgt de keuze voor de meest geschikte locatie om de bijkomende regionale bedrijvigheid te realiseren. Ook de technische, economische en financiële haalbaarheid spelen een belangrijke rol bij deze keuze.

Bij dit project horen ook een aantal formele inspraakrondes. Momenteel is inspraak mogelijk bij de kennisgeving van het plan-milieueffectenrapport (plan-MER). Dit loopt van maandag 8 mei tot en met woensdag 7 juni. Alle betrokkenen kunnen hun suggesties geven over de te onderzoeken milieueffecten. De suggesties worden onderzocht door het Departement Omgeving. Om iedereen te informeren over de plannen, organiseerden de Provincie en de stad op 17 mei samen een infomarkt. Hieronder vind je de infopanelen van die avond:

Terug naar nieuwsoverzicht