Zo dichtblij

Samen doen we het hart van onze stad kloppen!

Oudenaarde neemt deel aan de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’ , samen doen we het hart van onze stad kloppen!

Van 29 april tot en met 3 juni 2017 organiseert stad Oudenaarde i.s.m Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en Gezinsbond de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’.

Wij roepen de ondernemers daarom alvast op om hun zaak te registreren op zodichtblij.be.

De deelnemende handelaars en ondernemers zullen leuke posters uithangen met de slogan ‘Fijn je hier weer te zien!’. Op die manier wil ‘Zo Dichtblij’ de inwoners bewust maken van een bruisende kern en detailhandel, horeca én ondernemerschap in en rond de kern op de juiste plaats stimuleren. Want ook diensten, creatievelingen en kleinschalige productie brengen het centrum tot leven. Tijdens de campagneperiode belonen de deelnemende handelaars en ondernemers hun klanten daarom met een lot. Wij roepen de ondernemers daarom alvast op om hun zaak te registreren op zodichtblij.be.

Klanten van deelnemende handelaars zullen vanaf 29 april hun loten kunnen registreren op zodichtblij.be en maken kans op een lokale prijs.

En ‘Zo Dichtblij’ draagt ook op andere vlakken bij aan de leefbaarheid van onze stad. Tijdens de campagne willen we bestaande en nieuwe activiteiten rond duurzaamheid zichtbaar maken en daarbij zoveel mogelijk inwoners samenbrengen. Zo doen we Oudenaarde echt bruisen!

We roepen de verenigingen alvast op om activiteiten op te zetten rond de thema’s ondernemende kern, kwaliteitsvolle leefomgeving, vlotte mobiliteit, voeding van eigen bodem, circulaire economie of hernieuwbare energie. We nodigen iedereen uit mee werk te maken van een leefbare stad!

Meer info op www.zodichtblij.be of bij de dienst kmo-beleid, bedrijvenloket@oudenaarde.be.