CNG-wagens

in 2016 werden 2 CNG-wagens ‘lichte vracht’ aangekocht ten behoeve van de Technische Dienst. Er werd hierbij voorzien in een eigen tankinstallatie (‘home-fill’) aan de stadswerf