Laatste nieuws

Op 1 november opent in het Centrum Ronde van Vlaanderen de tentoonstelling ‘KeiKop Koppenberg’. Met aandacht voor de sportieve rol die de bult van Melden speelde in de Rondegeschiedenis vanaf 1976, en dus ook voor de ‘ontdekking’ van de Koppenberg, de chaos van de eerste edities, de organisatorische aanpak, de controverses … maar evenzeer voor de restauratie in 2002 en de unieke landschappelijke waarde van de helling. Tenstoonstellingsbouwer Geert Vandenbon is op zoek naar nieuwe verhalen en beelden over de Koppenberg in/en de Ronde. Hij doet een oproep aan elke wielerliefhebber om die te delen via het Centrum RVV: mailen kan naar marnix.vanbreusegem@crvv.be

Van 15 tot en met 24 december organiseren we opnieuw een grote, sfeervolle kerstmarkt op de verschillende pleinen in het centrum: de Markt, de Kleine Markt en het Droesbekeplein.
En dit jaar is ook de ijspiste opnieuw van de partij!
Het stadsbestuur biedt alle Oudenaardse verenigingen én handelaars de mogelijkheid zich kandidaat te stellen om een chalet uit te baten. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen t.e.m. 15 oktober 2017.

Tentoonstelling GRANDIOOS GROEN, EEN VERRASSENDE VERZAMELING WANDTAPIJTEN

22 april tot 1 oktober 2017  

Oudenaarde, wandtapijtenstad

Tentoonstelling Adriaen Brouwer najaar 2018

Erkend als Toeristisch Hefboomproject!

Oudenaarde kan zich nu ook op cultureel vlak meten met ‘grotere’ spelers zoals bijvoorbeeld Antwerpen, Gent of Leuven.

Toerisme Vlaanderen heeft namelijk beslist om ons tentoonstellingsproject rond Adriaen Brouwer te erkennen als ‘Toeristisch Hefboomproject’! Dergelijke projecten bezitten een sterk internationaal toeristisch potentieel en genereren een grote return voor de maatschappij en de economie.

Adriaen Brouwer is verweven met onze Oudenaardse culturele identiteit (denk maar aan de Adriaen Brouwer Bierfeesten, een “AB’ke” of het standbeeld van de man in de Kruisstraat). Het MOU wil iedereen uit binnen- en buitenland tijdens het najaar van 2018 nu ook kennis laten maken met Brouwers uitzonderlijke kunst.

(het schilderij op de foto hangt nu nog in het befaamde Metropolitan in New York maar komt voor de tentoonstelling naar Oudenaarde!)

 

Toerisme Oost-Vlaanderen stelde twee nieuwe wandelnetwerken voor in de Vlaamse Ardennen. Daar horen twee nieuwe knooppuntkaarten - Bronbossen en Zwalmvallei - met inspiratieboekjes bij.

Bezoek één van de oudste molens van het land in Vlaanderens mooiste landschap.

Promofilm Oudenaarde