Mededelingen en agenda

Mededelingen en agenda

Wat

AANWINSTEN

Hier blijf je op de hoogte van de meest recente aanwinsten van het stadsarchief.

 • Schenking Vandermeersch:
  • Een rijke collectie tekeningen en kaarten
  • Het familiearchief van de familie De Looze uit Etikhove (1520-1923)
 • Het persoonlijk archief van Jan Herreman (1964-1991)
 • Teruggebracht naar het stadsarchief: 2 kaften met o.a. handboek uit 1677 van Jacobus De Vriese, tapijthandelaar in Oudenaarde.
 • Schenking van 6 foto's uit de jaren '20 van o.a. de Trekweg door de familie Schiettecatte-Vanden Bossche
 • Schenking van 6 foto's door Ronny Verhaeghe van de familie Liefmans
 • Aankoop van een collectie porseleinkaarten van de Drukkerij Bevernaege (1823-1849).
 • Schenking van 138 glasnegatieven door de familie Leyman. Alle foto's zijn te dateren tussen 1900 en 1920. Hierbij ook een 10-tal weergaven van fronttoerisme na de Eerste Wereldoorlog. Binnenkort kunnen daar hopelijk iets van tonen op onze facebookpagina.

LEZINGEN

Regelmatig organiseert het stadsarchief lezingen over diverse historische onderwerpen. Deze vinden plaats op donderdagavond.

 • Exclusief voor de Leden van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde geeft SOLVA op 11 oktober een lezing over de uitgevoerde archeologische opgravingen aan de Markt. Afspraak om 19:30 in de Volkszaal van het stadhuis.

TENTOONSTELLINGEN

 • MOU - Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen: Grandioos Groen 

ACTIVITEITEN