Wegwerkzaamheden

01/03/2016

De weg- en rioleringswerken in de Boembeekstraat startten op dinsdag 01 maart 2016.

  • Aannemer: NV Vanden Buverie, Spildoornstraat 16-20  te 8792 Waregem – Desselgem;
  • uitvoeringstermijn: 60 werkdagen;
  • Kostprijs: 496.967,92 EUR excl. btw;
  • Leidend ambtenaar: ing. Jan De Clippel - jan.de.clippel@oudenaarde.be - 055 33 51 37
04/04/2016

Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt een ventweg van net voor de Pater Ruyffelaertstraat tot vlak voor de rotonde Aral en een fietstunnel onder de N60 aan de Serpentstraat. Een belangrijke stap richting meer veiligheid en een vlottere doorstroming op de N60.

04/07/2016

We willen van het centrum een aangename en veelbezochte publieke ruimte maken die uitnodigt om er te winkelen, een hapje te eten, iets te drinken of gewoon wat te kuieren.
Vandaag is de centraal gelegen Markt eigenlijk één groot verkeerskundig knooppunt rondom een parking. De pleinfunctie die de Markt eeuwenlang vervulde, is wat op de achtergrond geraakt. Uit navraag bleek dat meer groen, minder verkeer en een aangename verblijfsruimte bij de meeste mensen het hoogst op het verlanglijstje staan. Uitgangspunt bij het Masterplan ‘heraanleg Markt’ was dan ook het autoluw maken van het stadscentrum. Het aantal parkeerplaatsen op het marktplein wordt teruggebracht naar 69. Om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit het stadscentrum te houden, is ook een nieuw verkeerscirculatieplan uitgewerkt. Het verkeer wordt naar de rand van het centrum geleid; daar zijn in dit kader intussen ook een aantal nieuwe parkings aangelegd.

Volg deze werken op de voet via www.marktoudenaarde.be

23/01/2017

Aquafin-project “Pompstation en persleiding Mullem”.
Via dit project zal het regenwater afgekoppeld worden van het vuilwater. Er komt een nieuw gescheiden stelsel in de Vaddenhoek en er wordt een persleiding aangelegd in de Vaddenhoek en de Warande. In de Heurnestraat sluit Aquafin de riolering aan op de bestaande collector ter hoogte van de Sterrestraat.

06/03/2017 tot 18/03/2017

In Tussenmuren t.h.v. de parking Administratief Centrum Maagdendale zal een verkeersplateau worden aangelegd.

De uitvoering van de werken heeft plaats in de periode van 6 maart 2017 t.e.m. 17 maart 2017.

Hiervoor zal gedurende voornoemde periode de straat volledig afgesloten worden, met als gevolg dat volgende wegomlegging van toepassing zal zijn :