Wegwerkzaamheden

01/09/2018

De herinrichting van het St. Jozefsplein (met de Terkerkenlaan, Gelukstede en Galgenstraat) werd reeds gepland in de vorige legislatuur. Een subsidiedossier voor de riolering werd ingediend bij de VMM maar raakte pas in 2017 goedgekeurd. Het ontwerp hiervan zal dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd, de start van de werken is voorzien in 2019.

Voorafgaand aan deze belangrijke werken zal de Broekstraat (deel tussen Dijkstraat en Gelukstede) worden vernieuwd, dit om te vermijden dat er te grote debieten gemengd rioolwater zouden aansluiten op het nog aan te leggen rioolstelsel van het St. Jozefsplein.

De kostprijs wordt geraamd op € 1.200.000,00 (excl. btw)

In navolging van de infomarkt in augustus 2017, zal er nog een infovergadering georganiseerd worden in aanwezigheid van de aannemer, waarbij bewoners uitleg zullen krijgen over het verloop van de werken (datum nog niet gekend).

De werken zullen vermoedelijk van start gaan na de zomervakantie.

05/03/2018

Op 5 maart starten werken in de Pater Ruyffelaertstraat. Doel van de werken:

  • Verbeteren bereikbaarheid bedrijven door het deel van de straat vanaf de N60 tot KWIK Eine te verbreden van 3m tot 6m
  • Aanleg gescheiden riolering
  • Conform het mobiliteitsplan en om sluikverkeer te vermijden worden thv KWIK Eine afsluitpaaltjes geplaatst

De globale kostprijs wordt geraamd op € 319.099,23 (incl. BTW) en de uitvoeringstermijn op 30 dagen.

Aannemer:
Jozef Vanden Buverie & Co
Spildoornstraat 16
8792 Desselgem

Eind januari starten Farys, Proximus en Telenet, voorafgaand aan de eigenlijke werken, met het vervangen van enkele nutsleidingen.

MEER INFO:

08/01/2018

Op 8 januari 2018 starten de werken ter hoogte van Kerkgate en Bronstraat. Deze werken gebeuren in opdracht van Aquafin (een klein gedeelte wordt gefinancierd door de stad Oudenaarde).
Aangewezen aannemer is Aclagro NV
Meer info over de werken is binnenkort te vinden op de website www.aquafin.be