Losse standplaats op de markt aanvragen

Losse standplaats op de markt aanvragen

Wat

Op de wekelijkse donderdagmarkt zijn steeds een aantal losse standplaatsen (of risicoplaatsen) ter beschikking voor marktkramers zonder abonnement. 

De toewijzing ervan gebeurt via wekelijkse lotingen.

Op de boerenmarkt zijn geen risicoplaatsen.

Voorwaarden

Administratief

  • Je moet een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever bij hebben (geen kopie!)
  • Je bent, als houder van de machtiging ambulante handel als werkgever, persoonlijk aanwezig op de loting.
  • Door deelname aan de loting verplicht je je er toe om het marktreglement voor de openbare markten na te leven en te respecteren. 

 

Procedure

Locatie van de loting: café De Laars, Hoogstraat 21 te Oudenaarde

aanmelden om 07.15 uur 

 

Wat Meebrengen

Een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever (geen kopie!)

Bedrag

Het tarief voor een standplaats van de risicoloting bedraagt:

voor ingesloten kramen: € 2,75 per lopende meter met een minimum van € 10,00

voor hoekkramen: € 3,50 per lopende meter met een minimum van € 10,00

In het kader van de jaarlijkse promotieacties voor de wekelijkse markt wordt een extra bijdrage van € 1,50  aangerekend boven op de te betalen standplaatsvergoeding.

Elektriciteitsverbruik is inbegrepen in deze tarieven.

Gelieve pasmunt mee te brengen.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement op de openbare markten.