Uittreksel uit het strafregister

Uittreksel uit het strafregister

Wat

In een uittreksel uit het strafregister staat of je al veroordelingen hebt opgelopen. 

Veroordelingen die je hebt, worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel. 

Er bestaan 2 modellen:

  • model 1 : voor algemeen gebruik
  •                voor activiteiten die onderhevig zijn aan een andere wetgeving (bv. jacht, sportschutter,       wapenvergunning, taxichauffeur, ….)
  • model 2 : bestemd voor personen die werken met minderjarigen
Voorwaarden

je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente of stad waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Je kan het uittreksel ook aanvragen voor een andere persoon. Je hebt hiervoor een handgeschreven volmacht van de persoon voor wie je het uittreksel aanvraagt nodig.

Je moet de reden meedelen waarvoor het document moet dienen.

Procedure

Tijdens de openingsuren kan je een uittreksel halen bij dienst Bevolking.

Documenten bestemd voor het buitenland moeten ondertekend worden door de Burgemeester. Afspraken hierover worden gemaakt. 

 

Wat Meebrengen
  • identiteitskaart
  • volmacht als je een document voor iemand anders ophaalt.
Bedrag

gratis

Regelgeving

art 595, 596.1 en 596.2 Wetboek voor Strafvordering.