Openbare onderzoeken

  • Meat & Storage DC nv - bekenmaking milieuvergunning klasse 1 (wijzigen exploitatievoorwaarden) - ter inzage van 31.05.2017 tem 30.06.2017
  • Ondernemingen Kamiel Verstraete & Zoon nv - bekendmaking conformiteitsattest cfr. Decreet betreffende het bodemsaneringsproject Alg. Electr.  - het digitale rapport kan gedownload worden via http://services.ovam.be/ webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam  - ter inzage van 31.05.2017 tot en met 30.06.2017
  • Vancamps bvba - bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 2 - ter inzage van 09.06.2017 t.e.m. 09.07.2017
  • Bpost nv - bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 2 - ter inzage van 16.06.2017 tot en met 16.07.2017
  • Blyau Stefan – bekendmaking natuurvergunningsaanvraag – ter inzage van 29.06.2017 tem 28.07.2017
  • Airkan nv – bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 – ter inzage van 05.07.2017 tem 04.08.2017