Bouwprojecten Oudenaarde

Het nieuwe zwembad komt, zoals bekend op het terrein achter het huidige. Het oude zwembad verdwijnt pas nadat het nieuwe is geopend. Dat is voorzien begin zomerverlof 2017.