Grachten: aanvraag overwelving

Wat?

In het kader van het integraal waterbeleid moeten grachten maximaal openblijven en zelfs geherwaardeerd worden. Volgens het gemeentelijk reglement kan een gracht maar over een maximale lengte van 5 meter overwelfd worden. Daarenboven worden dergelijke werken enkel uitgevoerd door een aannemer door de stad aangesteld en zijn werken in eigen regie niet toegelaten.
 

Procedure

Bij je aanvraag voeg je een schets met aanduiding van de ligging van het perceel en aanduiding van de overwelving.

Wanneer je aanvraag ontvankelijk is, ontvang je van de stad een raming van de werken. Je bevestigt schriftelijk je akkoord aan de stad en stort de geraamde kostprijs op de rekening van de stad. Vervolgens voert de aannemer de werken uit en ontvang je de definitieve afrekening van de stad.
 

Bedrag

Alle kosten zijn ten laste van de aanvrager.
 

Uitzonderingen

Is de gracht gelegen langs een gewestweg dan bezorgen wij je gegevens aan het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen) die je hiervoor een vergunning moet afleveren waarvoor je een retributie betaalt.
 

Regelgeving