Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning zou normaal gezien vanaf 23 februari 2017 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen en verenigen.

Invoering van deze omgevingsvergunning is echter uitgesteld tot 1 juni 2017; in tussentijd veranderen toch reeds volgende zaken:

  • Voor de projecten waarvoor de vergunning bij de provincie of de Vlaamse overheid wordt ingediend (bv. klasse 1-milieudossiers), treedt de omgevingsvergunning wel op 23 februari in werking. Voor de bevoegdheidsverdeling geldt al de nieuwe indelingslijst.
     
  • Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waarbij een architect nodig is, moeten vanaf 23 februari digitaal ingediend worden.  De gemeente werkt de aanvraag vervolgens op digitale wijze af. Aanvragen  voor een milieu- of verkavelingsvergunning die bij de gemeente worden ingediend verlopen wel nog op papier. Vanaf 1 juni moeten dan zowat alle dossiertypes verplicht digitaal ingediend worden: bouwaanvragen met architect, milieuaanvragen klasse 1 en 2, verkavelingsaanvragen en Vlaamse en provinciale projecten. Alleen bouwaanvragen waarbij de architect niet nodig is en meldingen kunnen dan nog op papier.
     
  • Milieuvergunningen aangevraagd voor- en verleend na 23 februari, kunnen al van onbepaalde duur zijn (art. 387, al. 3 omgevingsvergunningsdecreet). Milieuvergunningen aangevraagd tussen 23 februari en de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn in principe van onbepaalde duur; een einddatum kan slechts onder dezelfde voorwaarden als voor de omgevingsvergunning (art. 68). De milieuvergunning van bepaalde duur zal vanaf 1 juni een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

Meer informatie is te vinden via het OMGEVINGSLOKET. Hier kunnen architecten ook terecht voor het digitaal aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.