Gratis abonnement De Lijn voor personen met een handicap

Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Wat

Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn. Het abonnement voor personen met een handicap is alleen geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Wallonië).

Opgelet: De bestaande blauwe kartonnen abonnementen worden in 2018 omgezet naar een MOBIB-kaart. De papieren abonnementen blijven geldig tot eind maart 2018. Personen met een handicap met een papieren abonnement zullen ten laatste half februari 2018 hierover een brief in de dus krijgen.

Voorwaarden

Om een gratis jaarabonnement voor De Lijn te krijgen, moet u voldoen aan twee voorwaarden.

  • U moet in het Vlaams Gewest wonen.
  • U hebt een handicap:
    • u bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
    • of u ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
    • of u bent door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).
Procedure

U krijgt uw abonnement automatisch thuis gestuurd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Hebt u toch geen abonnement ontvangen, neem dan contact op met

Bedrag

Het jaarabonnement is gratis voor personen met een handicap.