Erfgoeddag 2018

Oudenaarde kiest uitdrukkelijk voor klein en groot!

In 2018 vindt Erfgoeddag plaats op zondag 22 april met als thema 'Kiezen'.

In het jaar van de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen voor erfgoed.
Oudenaarde kiest uitdrukkelijk voor klein en groot!

Oudenaarde kan uitpakken met zijn oude en omvangrijke reuzentraditie. Samen met zijn deel- en fusiegemeenten kende Oudenaarde in de 20ste Eeuw maar liefst 31 reuzen.
Vandaag zijn ze echter lang niet allemaal meer in leven. Elke reus heeft zijn eigen historiek en zijn eigen verhaal.

Benieuwd wie er achter - of liever onder -  de reus zit en welke kleine en grote verhalen de reuzen beleven op hun pad? Hoe oud de reuzen zijn en welke familiebanden er zich tussen de reuzen vormen?  Of hoe een reus gemaakt is en uit welke materialen hij bestaat?

Op Erfgoeddag zijn kinderen koning in de expo ‘Oude liefde. Zorgen voor erfgoed’, want wij kiezen voor kinderen.

Zowel de 6 tot 12-jarigen als de hele kleine peuters en kleuters palmen de interactieve expo in en ontpoppen zich tot dappere redders van ons erfgoed. We dagen hen uit om te klimmen als een monumentenwachter, te graven als een archeoloog, op te zeilen als een molenaar en nog veel meer.