Beleidsverklaring

Oudenaarde, een veelzijdige en ondernemende stad, die mensen voortdurend begeestert!

Met deze nota stellen we onze visie & missie voor onze stad voor.
Als stadsbestuur willen we dat Oudenaarde een aangename stad is om in te wonen, te leven en te werken, waarbij toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit onze sleutelelementen zijn.
Meer concreet geformuleerde doelstellingen, waaraan actieplannen en acties gekoppeld zijn voor de komende zes jaar, vind je in het meerjarenplan.