Data & agenda

Wie geïnteresseerd is in de vergaderingen van de gemeenteraad kan de openbare zitting bijwonen.
Deze vinden steeds plaats in de volkszaal van het stadhuis (maandelijks, steeds op maandag vanaf 19 uur).

De agenda wordt steeds vooraf bekendgemaakt, onderaan deze pagina.
Wie de agenda vooraf gratis wil toegestuurd krijgen, per post of per mail, kan dit laten weten aan het secretariaat via 055 31 46 01.

De aanvullende agenda, met punten en vragen van raadsleden, wordt bij aanvang van de zitting uitgedeeld aan de aanwezigen.

2019

2018

2017

2016

2015