Openbare onderzoeken

 

 • Plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 - ter inzage tem 18/06/2019
 • Vande Putte - Vogelkersstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 20/5/19 t/m 18/6/19
 • DBD Homes - Stationsplein - omgevingsvergunning - ter inzage van 20/5/19 t/m 18/6/19
 • Matthys - Vaddenhoek - omgevingsvergunning - ter inzage van 20/5/19 t/m 18/6/19
 • Vanden Broecke - Berchemweg - omgevingsvergunning - ter inzage van 20/5/19 t/m 18/6/19
 • Tessimmo - P. Vander Scheldenstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 24/5/19 t/m 22/6/19
 • Sandrie - Wolvenberg - omgevingsvergunning - ter inzage van 30/5/19 t/m 28/6/19
 • Build2be- Rekkemstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 3/6/19 t/m 2/7/19
 • Goeminne - Biesvijverstraat - omgevingsvergunning - ter inzage 3/6/19 t/m 2/7/19
 • Botteldoorn - Vijfwef - omgevingsvergunning - ter inzage van 7/6/19 t/m 6/7/19
 • Vilijn - Omloop - omgevingsvergunning - ter inzage van 6/6/19 t/m 5/7/19
 • Bilau - Reytstraat - omgevingvergunning - ter inzage 14/6/19 t/m 13/7/19
 • De Bruyne - Corpusstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 14/6/19 t/m 13/7/19
 • Mix Invest - Broekstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 17/6/19 t/m 16/7/19
 • Coens & Partners - Kraneveld - omgevingsvergunning - ter inzage van 17/6/19 t/m 16/7/19
 • Opsomer - Hauwaart - omgevingsvergunning - ter inzage van 12/6/19 t/m 12/7/19
 • Groenez - Rekkemstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 14/6/19 t/m 13/7/19
 • Verougstraete - Kelderstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 17/6/19 t/m 16/7/19
 • D'Haeze - Driesleutelsstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 19/6/19 t/m 18/7/19
 • Lasaffre - Driesleutelsstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 19/6/19 t/m 18/7/19
 • Peyskens - Graaf van Landaststraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 19/6/19 t/m 18/7/19
 • De Waele - Grimbergen - omgevingsvergunning - ter inzage van 19/6/19 t/m 18/7/19
 • Van de Putte - Wallestraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 19/6/19 t/m 18/7/19
 • Contreras - Kapellestraat 52 - omgevingsvergunning - ter inzage van 17/6/19 t/m 16/7/19

 • Impuls Factory - Rotelenberg - omgevingsvergunning - ter inzage van 21/6/19 t/m 20/7/19

 • Van Parys - Van Synghel - Ravensdal - omgevingsvergurnning - ter inzage van 21/6/19 t/m 20/7/19

 • Freinetscholen - Galgestraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 21/6/19 t/m 20/7/19

 • Nachtergaele - Vogelkersstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 24/6/19 t/m 23/7/19

 • Mestdagh - Kerkgate - omgevingsvergunning - ter inzage van 24/6/19 t/m 23/7/19

 • Goeminne - Biesvijverstraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 26/6/19 t/m 25/7/19

 • Hyboma - Wallestraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 26/6/19 t/m 25/7/19

 • Vande Moortel - Kloostermeerslos - omgevingsvergunning - ter inzage van 01/07/2019 t/m 30/07/2019

 • Vande Moortel - Kloostermeerslos - omgevingsvergunning - ter inzage van 01/07/2019 t/m 30/07/2019

 • Versnick - Hoek - omgevingsvergunning - ter inzage van 01/07/2019 t/m 30/07/2019

 • Potvin - Kapellestraat - omgevingsvergunning - ter inzage van 01/07/2019 t/m 30/07/2019

 • Monath - Coburgstraat-Hastingsstraat - omgevingsvergunning ter in zage van 04/07/19 t/m 02/08/19

 • Vanlioglu - Leupegemstraat - omgevingsvergunning ter in zage van 08/07/19 t/m 06/08/19

 • Gabriël - Aalststraat - omgevingsvergunning ter in zage van 15/07/19 t/m 13/08/19

 • Bouw-ID - Maalderijstraat ZN - omgevingsvergunning ter in zage van 15/07/19 t/m 13/08/19

 • Van Eenaeme - Prins Leopoldstraat - omgevingsvergunning ter in zage van 15/07/19 t/m 13/08/19

 • Ontwerp- uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 - ter inzage van 15/07/19 tem 01/10/19

De enige overgebleven maalvaardige windmolen in Oudenaarde prijkt op de kouter tussen Horebeke en Mater, nog altijd een van de fraaiste molenplekjes ter wereld. De molen is sinds 2015 eigendom van de stad Oudenaarde.

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het echter belangrijk dat deze bedrijven een plaats blijven vinden. Daarom willen we via het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. 

Oudenaarde zomert

In de maanden juli , augustus, september

Thuisblijvers hebben geen ongelijk

Om te ontspannen en met vrienden & familie te genieten van de aangename dingen van het leven, hoef je niet naar de andere kant van de wereld te reizen. Zelfs als je deze zomer geen middellandse

EINDEJAARSTENTOONSTELLING

De schatten van Maagdendale

Tournée Pédale

De resultaten!

Van 6 tot 26 mei gingen we tijdens Tournée Pédale in gans Oost-Vlaanderen samen de uitdaging aan om zoveel mogelijk de wagen aan de kant te laten en te kiezen voor alternatieven (zoals bijvoorbeeld te voet gaan, met de fiets of het openbaar vervoer). Deelnemers hielden hun verplaatsingen bij op een invulformulier en gaven de resultaten op het einde van de campagne online door. 

De eerste resultaten zijn nu binnen en daaruit blijkt dat Tournée Pédale zijn effect niet heeft gemist: het autogebruik tijdens Tournée Pédale blijkt maar liefst met een derde te zijn gedaald!

(Alle resultaten en ook de winnaars vind je HIER)

Maak Oudenaarde mee!

Inspraak voor inwoners

Mee nadenken over de toekomst van onze stad?

Geef jouw idee via ons gloednieuwe online participatieplatform of neem deel aan de gesprekstafels!
Aan de hand van vijf thema’s gaan we graag het gesprek met de inwoners aan: waar moet volgens jou (meer) op ingezet worden? Wat is goed en wat kan beter?
Mede op basis van jullie input en feedback, wordt vervolgens een uitvoerbaar toekomstplan voor onze stad uitgewerkt!

Het online platform is te vinden via inspraak.oudenaarde.be, de gesprekstafels volgen op 10, 12 en 17 september. (Iedereen van harte welkom maar om praktische redenen, vragen we vooraf in te schrijven)

Opgelet!

Vanaf maandag 1/07 tem 5/07 is er nog geen speelpleinwerking!

De animatoren verwelkomen jullie graag vanaf maandag 8/07 in de BroeBELschool!

Met verschillende feestpleinen, een omvangrijke organisatie en een uitgebreid feestprogramma om ‘u’ tegen te zeggen, mogen we ook dit jaar weer heel wat verwachten.

Oudenaarde werd midden december 2018 door de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) verkozen tot ‘Groen- en Bloemengemeente 2019’. Hierdoor mag onze stad meteen ook Vlaanderen vertegenwoordigen bij de Europese wedstrijd ‘Entente Florale Europe’.  Deze wedstrijd wil de aandacht vestigen op het belang van een groene omgeving voor de levenskwaliteit in woonwijken en steden. Algemeen thema is ‘de leefbare stad’.  

Een internationaal samengestelde vakjury zal half juli onze stad bezoeken. Eind september weten we dan of Oudenaarde de overwinning in de wacht heeft kunnen slepen!

Vanaf 19 augustus plant het Agentschap Wegen en Verkeer werken in de Leupegemstraat. Gedurende de werken zal de rijweg afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer.  In diezelfde periode worden ook structurele herstellingswerken aan de ophaalbrug uitgevoerd. Deze zal dus van 19/08 t.e.m. 23/08 niet toegankelijk zijn voor alle verkeer.

In onze ambitie om nog meer in te zetten op transparantie en participatie, worden de zittingen van OCMW- en Gemeenteraad voortaan gefilmd en gestreamd. Zo willen we het draagvlak en de betrokkenheid van onze burgers vergroten.

Ben je dus geïnteresseerd in het bestuur van de stad en wil je de vergaderingen van de OCMW- of gemeenteraad live volgen? Dan hoef je daar voortaan helemaal niet meer voor naar het stadhuis te komen (het màg natuurlijk!).

HIER vind je de livestream-pagina.

 

Op 01/05/2018 werd een proefopstelling ingevoerd in Voorburg en Burgschelde.
Hierbij werd Voorburg terug opengesteld voor het verkeer komende van de Markt en werd de rijrichting in de Burgschelde omgekeerd.
Deze proefopstelling ligt momenteel voor ter evaluatie.

Ook de recent gewijzigde verkeerscirculatie in Eine wordt geëvalueerd.

In allebei de dossiers werden er op vraag van het stadsbestuur verkeerstellingen uitgevoerd die een objectief beeld geven over de impact van de huidige circulatie.
De resultaten van deze tellingen zijn HIER terug te vinden.

Op basis van deze resultaten en de feedback die de inwoners gaven, zal de huidige circulatie in beide dossiers geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd.