Contact + Inschrijvingsinfo

Maagdendale 31
9700 Oudenaarde
T 055/31.34.01
F 055/31.34.01
kabk@oudenaarde.be

SECRETARIAATSUREN:

MA  13.15 – 20.30
DI    13.15 – 16.30
WO  13.15 – 20.30
VR   16.30 – 20.30
ZA   09.00 – 12.45 / 13.15 - 17.00

Inschrijvingen:

Van 6 jaar tot 18 jaar: 65 euro
Verminderd tarief: 42 euro*
OK-pas: 10 euro*

Volwassenen: 307 euro
Verminderd tarief: 129 euro* (mindervalide, werklozen, bestaansminimumtrekker, studenten van 18 tot 24j., politiek vluchtelingen…) 
OK-pas: 32 euro*

Betaling met bancontact of per overschrijving.
Inschrijven tot 30 september 2017!

* Hoe aanspraak maken op verminderd tarief:
Verminderde tarieven worden enkel toegekend na binnenbrengen van de juiste attesten:
Attest werkloosheid: afgeleverd door VDAB (werkwinkel), bestemd voor het deeltijds kunstonderwijs, waaruit blijkt dat hij/zij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld, gedateerd tussen 1 en 30 september 2017. Attesten van vakbonden, e.d. worden niet aanvaard.
Attest leefloon: afgeleverd door OCMW of een ‘attest inkomensgarantie voor ouderen’
OK-Pas: OK-Pas kaart + attest afgeleverd door het OCMW.
Attest invaliditeit: Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen hebben recht op een verminderd tarief.
Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen :
een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen';
een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid'.
Attest residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI: schriftelijke verklaring van de directie van de instelling.
Gezinskorting: attest van gelijktijdige inschrijving van een ander lid van het gezin die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres. Dit is enkel van toepassing voor kinderen en jongeren, niet voor volwassenen.
Betaling kan met bancontact of per overschrijving. 

Adres KABK-Oudenaarde