Kunstactualiteit

De kunstpraktijk kan niet los gezien worden van de kunstgeschiedenis. 
Zowel voor de hedendaagse kunst als voor de kunst uit het verleden is het inzicht in de chronologische en ruimtelijke situering van groot belang. Men ontwikkelt vooral een levendige belangstelling voor de kunstactualiteit.

Hier maakt men een ontdekkingstocht doorheen de ontwikkeling van de beeldende kunst.  Men leert op een kritische wijze kunstwerken analyseren en nadenken over kunst. We belichten de  kunstactualiteit en stimuleren tentoonstellingsbezoek om onze culturele horizon te verbreden.

Katrien Rollewagen

 

De lesonderwerpen die vaak aansluiten bij lopende tentoonstellingen worden ad valvas  en in de nieuwsbrief bekendgemaakt.

Kunstactualiteit is een verplicht vak; studenten moeten dit 2 schooljaren volgen om de 14 dagen 2 uur of elke week 1 uur .

MA 18.00-18.50 / elke week
of
MA 16.20-18.00 / 2-wekelijks
WO 19.50-21.30/ 2-wekelijks