BEELDENDE EN AUDIOVISUELE CULTUUR

LESMOMENT

MA     18.00 - 21.30 veertiendagelijks

 

Hier maakt men een ontdekkingstocht doorheen de ontwikkeling van de beeldende kunst. We belichten de kunstactualiteit en stimuleren tentoonstellingsbezoek om onze culturele horizon te verbreden. De kunstactualiteit brengt meteen de kunstgeschiedenis en de manieren waarop we over kunst kunnen denken met zich mee. We verdiepen ons in de veelvormige kunstgeschiedenis en leren op een kritische wijze nadenken over kunstwerken en over alles wat met kunst te maken heeft. Deze kunstfilosofische reflectie - 'Wat is kunst? Hoe kunnen we over haar denken?' - is niet iets bijkomstig, maar maakt wezenlijk deel uit van van de geschiedenis van de moderne kunst. In de moderne en hedendaagse kunst stelt elk kunstwerk in principe op een eigenzinnige manier deze vraag opnieuw aan de orde. Daarnaast is er ruimte om te spreken naar aanleiding van ons eigen werk: hoe kan de kunst(geschiedenis) mee antwoorden op vragen die ons artistiek werk vandaag oproept? 

 

De lesonderwerpen, die vaak aansluiten bij lopende tentoonstellingen, worden ad valvas en in de nieuwsbrief bekendgemaakt.

Katrien Rollewagen & Jan Op de Beeck