Gewijzigde verkeerssituatie Eine

Infomoment op 23 augustus

Vanaf 13 juli geldt een proefopstelling met gewijzigde verkeerssituatie in de Pater Ruyffelaertstraat en de Pontstraat te Eine. Deze proefopstelling kadert in de aanleg van de ventweg langs de N60 en de heraanleg van een gedeelte van de Pater Ruyffelaertstraat, en zal na enkele maanden geëvalueerd worden. Bedoeling is een goede doorstroming en een lage verkeersdruk te garanderen in de hele omgeving.

Wat verandert er concreet?

  • Ter hoogte van de ingang van de kantine van KWIK Eine zal een verkeerssluis  ingericht worden met éénrichtingverkeer richting N60
  • De rijrichting van de Pontstraat wordt omgedraaid: inrijden gebeurt via de Fietelstraat
  • Pater Ruyffelaertstraat (tussen Pontstraat en Fietelstraat) wordt  eenrichtingsverkeer richting Fietelstraat
  • Pater Ruyffelaertstraat (tussen sluis en N60) wordt  tweerichtingsverkeer
  • Pater Ruyffelaerstraat  (tussen Pontstraat en sluis) blijft  tweerichtingsverkeer

Vanuit verschillende hoeken heeft de stad een aantal bezorgdheden en vragen ontvangen omtrent de gewijzigde verkeerscirculatie in het centrum van Eine.
Het stadsbestuur heeft daarom beslist om een infomoment te organiseren over deze reeks van maatregelen die genomen zijn in functie van het openstellen van de ventweg langs de N60. Wij willen hierbij eveneens een zicht krijgen op de bezorgdheden en bekommernissen, in functie van een latere evaluatie van de verkeerscirculatie.

U wordt alvast vriendelijk uitgenodigd voor dit infomoment dat zal doorgaan op donderdagavond 23 augustus 2018 in de schoolgebouwen van KBO EINE.
Verdere info volgt in de tweede week van augustus.

Voor vragen kan u terecht bij de dienst mobiliteit (mobiliteit@oudenaarde.be - 055 33 51 73).

Terug naar nieuwsoverzicht