Integratie Stad - OCMW

De Vlaamse Regering wil de OCMW’s en de gemeentebesturen integreren. Ook in Oudenaarde doorlopen stad en OCMW momenteel een integratietraject: de voorbije maanden timmerden beide organisaties samen aan een doordachte organisatiestructuur met een nieuwe overkoepelende leiding voor dit lokaal bestuur.

Luc Vanquickenborne (vroegere stadssecretaris) wordt algemeen directeur, en Saskia Van Cauwenberghe (huidig financieel beheerder van de stad) wordt financieel directeurGeert De Meyer (ocmw-secretaris) krijgt de functie van adjunct-algemeen directeur en Piet De Rijcke (de financieel beheerder van het OCMW) die van adjunct-financieel directeur.

De integratie heeft als doel te zorgen voor een betere afstemming, transparantie en efficiëntie van het sociaal en stedelijk beleid en moet leiden tot meer duidelijkheid voor de burger.

Terug naar nieuwsoverzicht