Masterplan Oudenaarde Linkeroever

Tweede participatiemarkt

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan de participatieve opmaak van een masterplan voor Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey staan deze terreinen leeg. Daar willen we iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de stad en de provincie ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan met een actieprogramma. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Op naar een kwalitatieve invulling
De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners zich engageren om de huidige behoeften in te vullen, rekening houdend met de behoeften van de toekomstige generaties. De Provincie en de Stad besteden de nodige aandacht aan de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

Participatie
In het masterplan zullen de partners onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke functies zullen gecombineerd worden met de bestaande functies. Deze oefening willen de Provincie en de Stad niet alleen maken. De opmaak van dit masterplan zal op een participatieve manier gebeuren waarbij verschillende betrokken partijen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties hun ideeën en adviezen kunnen geven.

Stand van zaken

Eind maart 2018 werd de eerste participatieronde afgerond. We verzamelden veel input. Het studiebureau Plusofficearchitects i.s.m. Delva Landscape Architects en VECTRIS gingen hiermee aan de slag. De eerste voorstellen van het masterplan werden uitgewerkt. Het resultaat leggen we graag voor aan burgers, organisaties, verenigingen, eigenaars en overheidsinstanties.

Alle geïnteresseerden zijn welkom op de tweede participatiemarkt.

  • Woensdag 27 juni, doorlopend vanaf 16u tot 20u
  • Sint-Jozefskerk, Sint-Jozefsplein 8 te Oudenaarde
  • IK SCHRIJF ME IN! 

Na deze tweede participatieronde werken de studiebureaus in samenspraak met de Provincie en de Stad het masterplan verder af.

Terug naar nieuwsoverzicht