Ontwerpverordening detailhandel

Inzetten op aantrekkingskracht centrum!

De stad heeft een ontwerp tot ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel’ laten opstellen ter versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van het stadscentrum.
 
De essentie van de ontwerpverordening is dat de stad inzake detailhandel een stimulerend beleid wenst te voeren in de stadskern en een complementair beleid wenst uit te bouwen met de detailhandelszones in de periferie.
 
Uit cijfers blijkt dat de nood aan bijkomende m² grootschalige detailhandelsruimte in Oudenaarde vrij beperkt is. De visie van de Stad bestaat erin om de grootschalige detailhandel te bundelen. Door het inzetten op bundeling, ontsluiting, het opnieuw in de markt plaatsen van oneigenlijk gebruik van bedrijventerreinen en het herstellen van het evenwicht tussen centrum en periferie wenst het bestuur een doordacht handelsbeleid te voeren. Zij heeft hiertoe een stedenbouwkundige verordening opgesteld die bindende voorschriften zal opleggen voor het detailhandelsapparaat in 5 specifieke zones.

Een onderdeel van de procedure tot goedkeuring van een stedenbouwkundige verordening betreft het openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 3 mei 2018 tot en met 1 juni 2018. Het ontwerp ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel’ ligt gedurende deze periode analoog ter inzage in het administratief centrum, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde, dienst ruimtelijke ordening (derde verdieping), van maandag tot vrijdag van 8u30. tot 12u. en op maandag- en woensdagnamiddag van 13u30. tot 17u.30.
Via DEZE LINK kan u het document ook digitaal raadplegen.
 
Meer info: stedenbouw@oudenaarde.be
 

Net om de stedelijke aantrekkingskracht te verhogen en de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden te verbeteren, en zo het kernwinkelgebied van Oudenaarde te versterken, kan je als handelaar of als eigenaar ook genieten van bepaalde subsidies.

Terug naar nieuwsoverzicht