Ruimtelijk-economische en woonbehoeftestudie

De stad Oudenaarde gaf SOLVA de opdracht tot opmaak van een woonbehoeftestudie en ruimtelijk-economische studie voor haar grondgebied. In de woonbehoeftestudie wordt onderzocht of het huidige planologisch-juridische aanbod aan ruimte om te wonen de komende 10 jaar zal volstaan om de woningnood op te vangen. De ruimtelijk-economische studie onderzoekt op haar beurt of het huidige planologisch-juridische aanbod aan ruimte om te ondernemen volstaat op korte (2025) en middellange termijn (2030). De integrerende nota synthetiseert beide studies.

Terug naar nieuwsoverzicht