LAATSTE NIEUWS

Interesse in het bestuur van onze stad?
Woon dan eens een zitting van de gemeenteraad bij! De volgende vergadering gaat door op maandag 2 maart.

De gemeente- en OCMW-raad bestaan uit dezelfde leden die rechtstreeks worden verkozen door de Oudenaardse inwoners.
De Gemeenteraad bepaalt het algemene beleid van onze stad, de OCMW-raad beslist over het beleid van het OCMW.
Deze raden komen -behalve in juli en augustus- maandelijks samen, in principe de laatste maandag van de maand vanaf 19 uur in de Volkszaal van het stadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar (behalve wanneer er persoonsgebonden dossiers besproken worden) en kan je dus bijwonen. 

Liever de debatten van thuis uit volgen? Dat kan voortaan via de livestream!

Er zijn twee standplaatsen (abonnement) vrijgekomen op de wekelijkse donderdagmarkt:

  • 12 lopende meter in de branche ‘andere producten’ (standplaats 19)
  • 6 lopende meter in de branche ‘textiel’ (standplaats nr. 29 B)

Interesse?

Kandidaturen kunnen per brief of per e-mail worden ingediend en moeten volgende gegevens bevatten: naam, adres, omschrijving soort kraam, telefoonnummer, e-mailadres.
Wij houden de ingeschreven kandidaten op de hoogte van het verder verloop van deze procedure!

Stad Oudenaarde (dienst kmo-beleid)
Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde
economie@oudenaarde.be

Bedrijvigheid Oudenaarde

Studie naar extra ruimte binnen bestaande bedrijventerreinen

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het echter belangrijk dat deze bedrijven een plaats blijven vinden. Daarom willen we via het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. 
SOLVA onderzocht welke mogelijkheden er zijn om extra ruimte te creëren voor bedrijvigheid; je vindt het resultaat HIER.

Eind vorig jaar ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich verspreid in andere landen, ook in Europa. De Belgische gezondheidsautoriteiten en onze gezondheidssector zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen.

Paniek is helemaal niet nodig, en met een aantal eenvoudige maatregelen kan je alvast helpen de verspreiding van coronavirussen of andere virussen te voorkomen:

  • Was regelmatig en grondig de handen
  • Bedek mond en neus bij het hoesten en niezen
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Enkele tips voor een goede hygiëne.

Meer informatie vind je op de website van de federale overheidsdienst volksgezondheid.

 

Doe de woontest!

Thuis in de Toekomst

Hoe we wonen, verandert razendsnel. Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met de stad Oudenaarde 'Thuis in de Toekomst'. Via deze online woontest geef jij ons informatie over hoe je graag wilt wonen. En daarmee kunnen we samen plannen voor de toekomst maken.

(Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.)

Nieuwsgierig? Doe HIER de woontest.
 

Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht

Hinder aan Tacambaroplein tijdens de verlofperiodes

Samen met Aquafin werken we aan een project om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.
De werken in de Gevaertsdreef zijn nagenoeg klaar. Wanneer de asfaltcentrales terug openen, kunnen we het wegdek afwerken.

Aan het Tacambaroplein wordt momenteel gewerkt op de parking. De aanleg van nieuwe rioleringen en aansluitingen onder de wegen naast het plein, zal onvermijdelijk voor hinder zorgen.
Aan de oostzijde, richting de Gevaertsdreef, zullen we dit in de krokusvakantie doen.
Tijdens het paasverlof doen we dan de westzijde. Ook daar zal de weg moeten opgebroken worden.