Niet-essentiële reizen verboden tot 1 maart

Vanaf 27 januari zijn niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Dit is een federale maatregel en geldt tot 1 maart.

Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Moet je toch de grens over? Dat moet je steeds een verklaring op eer bijhebben, digitaal of op papier. Die verklaring vind je hier (of onderaan deze pagina).

Je mag enkel de grens over voor volgende redenen:

 • Dwingende gezinsredenen
  • Gezinshereniging
  • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont (voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie)
  • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap
  • Burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten)
 • Humanitaire redenen
  • Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling
  • Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
  • Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg
 • Studieredenen
  • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen
  • Onderzoekers met een gastovereenkomst
 • Inwoners van grensregio’s
  • Verplaatsingen als onderdeel van het dagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn
 • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
   
 • Divers
  • Zorg voor dieren
  • Verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren)
  • Dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig
  • Een verhuizing
Terug naar nieuwsoverzicht