Managementteam

Het managementteam (MT) coördineert de werking van de verschillende diensten van de stad. Het team staat decretaal onder leiding van de algemeen directeur.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de stedelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de stedelijke diensten en ook de interne communicatie.

Het managementteam bestaat uit:

 • Algemeen directeur Luc Vanquickenborne (voorzitter)
 • Burgemeester Marnic De Meulemeester
 • Adjunct directeur Geert De Meyer
 • Financieel directeur Saskia Van Cauwenberghe
 • Adjunct financieel directeur Piet De Rijcke
 • Helena Ackaert
 • Piet Blondeel
 • Maaike Bockstal
 • Karolien Gabriel
 • Bert Vandepoele
 • Geert Leliaert