Online inschrijven

Wanneer schrijft u in voor schooljaar 2019-2020?

Vanaf 3 mei tot en met 30 september 2019.

Wie schrijft in?

Iedereen die vanaf september het schooljaar 2019-2020 wenst aan te vatten.

Hoe schrijf je in?

Je kan je eenvoudig inschrijven via het webformulier bovenaan deze pagina. Volg de stappen hieronder beschreven. Indien je niet over een pc beschikt of problemen ondervindt kunt u steeds terecht in het secretariaat.

1. Kijk op de website welke les u wil volgen.
a. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen les volgen in Oudenaarde, Eine, Mater, Kruisem, Kluisbergen, KBO Eine en GO! De Wereldbrug. 
b. Jongeren van 12 tot 18 jaar volgen les in Oudenaarde. 
c. Vanaf 18 jaar kan je kiezen je uit verschillende gespecialiseerde ateliers in Oudenaarde.  
2. Kijk op welke locatie u les wil volgen (enkel voor 1.a.).
3. Kijk in welke klasgroep/atelier u les wil volgen, en VUL CORRECT IN op formulier...
4. Hou uw pas, kidsID of SIS kaart bij de hand voor het rijksregisternummer.
5. Ga naar 'inschrijvingsformulier' bovenaan deze pagina
6. Vul uw gegevens in en verzend. U ontvangt altijd een duplicaat in uwmailbox.
7. Voer uit eigen beweging een overschrijving uit naar
IBAN : BE05 0910 1290 5675  Vermeld hierbij NAAM van de leerling en de KLASGROEP.
Breng eventuele documenten voor verminderd tarief binnen op het secretariaat. Verminderd tarief is enkel toegestaan na afgifte van een geldig attest, op datum van inschrijving.

U bent ingeschreven na betaling, we sturen geen bevestiging van betaling. 
Wanneer we onregelmatigheden merken bij de inschrijving nemen wij zelf contact op.

Indien u kiest voor een tweede atelier, gelieve een mailtje te sturen naar kabk@oudenaarde.be met de vraag om het tweede atelier te mogen volgen.
De digitale inschrijving is gelukt als je meteen na verzending een bevestigingsmail ontvangt. Deze bevestigingsmail kunt u gebruiken om in een andere academie verminderd tarief te genieten. 

Reservelijst inschrijvingen?

Indien een klas volzet is zijn er 2 mogelijkheden:
1. U kiest een ander lesmoment. Zo ben je zeker van uw inschrijving.
OF
2. U schrijft alsnog in op het lesmoment van uw voorkeur maar betaalt het bedrag pas nadat het secretariaat contact heeft opgenomen met u indien er alsnog een plaatsje vrij komt. 

Hoeveel betalen in schooljaar 2019-2020?

Kinderen: -18: €67
Verminderd tarief: €43

Jongeren: 18 tem 24 jaar: €132

Volwassenen: €314
Verminderd tarief:  €132

VERMINDERD TARIEF KINDEREN:

€ 43 (‘tenlaste van’ + samenstelling van gezin is nodig!)
- ten laste van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkende ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB geldend vanaf 01.09.19)
- ten laste van een gehandicapte of mindervalide (attest FOD sociale zekerheid)
- ten laste van een erkend politiek vluchteling
- indien het kind een tweede studierichting volgt (bv muziek: attest inschrijving academie)
- indien er reeds een ander lid van hetzelfde gezin het volledige inschrijvingsgeld heeft betaald in dezelfde of een andere academie
bv. broer en zus schrijven in bij KABK: broer betaalt €67 en zus betaalt €43
bv. broer wil bij KABK inschrijven, zus is reeds ingeschreven bij SAMWD: broer betaalt €43 mits voorleggen inschrijvingsbewijs muziek.

VERMINDERD TARIEF VOLWASSENEN: 

€ 132
- alle jongeren vanaf 18 jaar tot en met de leeftijd van 24 jaar, student of niet, komen in aanmerking voor het sociale tarief (geen attest nodig).
- uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of niet werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden (attest VDAB)
- personen die een leefloon ontvangen (attest VDAB).
- gehandicapten en mindervaliden (attest FOD sociale zekerheid).
- erkend politiek vluchteling.

TARIEF MET OK-PAS:

- 18 jaar: €10
- Vanaf 18 jaar: €32

Wanneer starten de lessen?

Op MAANDAG 2 september 2019 of uw eerstvolgende lesmoment.
Er is geen eerste inschrijvingsweek in onze filialen dit schooljaar.

PROBEREN?

Voor de eerste twee weken voorzien we proeflessen. 

Fiscaal Attest

Voor kinderen tot 12 jaar.
In het voorjaar reikt de school fiscale attesten uit voor het volledige inschrijvingsbedrag! 

Start en einde academiejaar 2019-2020

Het schooljaar begint op maandag 2 september 2019 en eindigt op dinsdag 30 juni 2020 .