Bedrijvigheid Oudenaarde

Studie naar extra ruimte binnen bestaande bedrijventerreinen

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het belangrijk dat (regionale) bedrijven een plaats blijven vinden binnen het stedelijk gebied.

Het project wil in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. Het gaat hierbij om het terug op de markt brengen van niet-gebruikte gronden, het vermijden van zonevreemde handelsactiviteiten, het toestaan van hogere bebouwing, het toestaan van kleinere eenheden, een multifunctionelere invulling, … Het project wil ook kansen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken aangrijpen.

Verder zijn er regionale bedrijfsactiviteiten die op vandaag niet de juiste bestemming hebben en dus zonevreemd zijn. Het project wil ook een oplossing bieden voor die zonevreemde regionale bedrijfsactiviteiten. Het gaat hierbij vooral over het bedrijventerrein ‘Coupure’. 
 

Actueel

De studie die SOLVA uitvoerde naar extra ruimte voor bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied in Oudenaarde is klaar en vind je onderaan deze pagina.
De deputatie start met het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP 'Bedrijvigheid Oudenaarde’. Dit plan bestaat minstens uit de volgende 2 deelplannen:

  • deelplan 1 Hauwaert-Varent
  • deelplan 2 ‘Coupure’

Hieraan is ook een plan-milieueffectrapport gekoppeld. Dit om eventuele schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium in te schatten en op te vangen.

Uiteraard zijn we ook benieuwd naar jouw mening. We organiseren daarom in september/ oktober 2020 een participatieronde om de startnota voor het PRUP voor te leggen

Timing

Het project loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2021.

Budget

463 602, 43 EUR

Terug naar nieuwsoverzicht