Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Vanaf 21 mei

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog steeds voelen bij verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor het waterpeil in heel wat waterlopen erg laag staat. Om de schade te beperken, heeft de provinciegouverneur een captatieverbod uitgevaardigd. Dit verbod treedt in werking vanaf 21 mei. 

  • In Oudenaarde gaat het specifiek om het stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315) en het stroomgebied van de benedenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331)

Een overzicht van de waterlopen kun je terugvinden in het politiebesluit. 

Uitzonderingen op het captatieverbod:

  • Beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat
  • Beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.
Terug naar nieuwsoverzicht