Er beweegt iets in Oudenaarde

Resultaten oriëntatiefase

We zijn gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Daarin zullen de strategische lijnen worden uitgezet om de mobiliteit op het Oudenaardse grondgebied in goede banen te leiden. In een eerste fase deden we een oproep om ons jullie 'mobiliteitsknelpunten' te signaleren. 

We mochten heel wat reacties ontvangen (339 personen deden in totaal 659 meldingen - waarvoor dank!), waardoor we ons een betrouwbaar beeld kunnen vormen van de ‘hotspots’. De problemen die ons reeds bekend waren, werden door jullie trouwens vaak bevestigd.

Hieronder zie je (schematisch) de verwerking van jullie feedback en de vertaling van de hotspots op kaart. 

Nu wordt volop gewerkt aan de eigenlijke oriëntatienota: onder andere op basis van jullie input, zal worden gekeken waar de uitdagingen en kansen liggen binnen het (nieuwe) Oudenaardse mobiliteitsplan. 

Samen met het studiebureau stellen we enkele scenario’s op waarover we binnen de uitwerkingsfase opnieuw jullie mening zullen vragen! Volg dit project via inspraak.oudenaarde.be.

Terug naar nieuwsoverzicht