Naar een nieuw provinciaal Beleidsplan Ruimte

De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. 

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar; de Provincie volgt een lange procedure zodat ze de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren ze op onderzoek en overleg.
Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. Van 16 september tot en met 14 november 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties geven tijdens de raadpleging van de conceptnota. Deze conceptnota ligt ook ter inzage aan het Omgevingsloket in het Administratief Centrum Maagdendale.

Terug naar nieuwsoverzicht