Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht

Hinder aan Tacambaroplein tijdens de verlofperiodes

Samen met Aquafin werken we aan een project om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.
We monteren een riool voor afvalwater in de bestaande koker, zodat de koker zélf als regenwaterleiding kan gebruikt worden.

De werken in de Gevaertsdreef zijn nagenoeg klaar. Wanneer de asfaltcentrales terug openen (vermoedelijk begin volgende maand), kunnen we het wegdek afwerken.

Aan het Tacambaroplein wordt momenteel gewerkt op de parking. De aannemer plaatst daar een overstort: deze constructie zorgt ervoor dat overtollig regen- en afvalwater kan ontsnappen in een waterloop of een ander leiding. Op die manier voorkomen we wateroverlast aan de oppervlakte.

De werken die het meeste hinder zullen veroorzaken, betreffen de aanleg van nieuwe rioleringen en de nodige aansluitingen onder de wegen naast het plein.
Aan de oostzijde, richting de Gevaertsdreef, zullen we dit in de krokusvakantie doen.
Tijdens het paasverlof doen we dan de westzijde. Ook daar zal de weg moeten opgebroken worden.
MEER INFO

Terug naar nieuwsoverzicht