SCHOUDER: Sociaal Circulaire Hub OUDenaarde En Regio

Oproep voor lokale bedrijven/KMO's

Economie

 

Stad Oudenaarde, Arteveldehogeschool, Beli Centro, Aarova, SEVA, De Dagmoed, en Groep Maatwerk werken samen een voorstel voor een Sociaal Circulaire hub in de Vlaamse Ardennen (Oudenaarde en omstreken) uit. Het project werd SCHOUDER gedoopt: Sociaal Circulaire Hub OUDenaarde En Regio. 

Wat is een Sociaal Circulaire Hub?  

Een online community en een (fysieke) plaats waar klassieke bedrijven (uit het normaal economische circuit, NEC) en sociale economie (SE) bedrijven elkaar vinden. De doelstelling van dit voortraject is om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven. Deze samenwerkingen moeten resulteren in:

  • nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of
  • nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact

De hub heeft tot doel om de reguliere bedrijven samen te brengen met circulaire startups en sociaal economische bedrijven om elkaar binnen een community te inspireren, motiveren, sensibiliseren, aan te leren, om meer circulaire economisch te denken en zo tot nieuwe productieprocessen te komen. De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen.

De hub werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.

We zijn op zoek naar jou, KMO of bedrijf in de regio Vlaamse Ardennen, voor deze circulaire boost

We willen onze partners heel graag betrekken bij het opstarten van deze hub en zijn op zoek naar KMO’s in de regio Vlaamse Ardennen/Zuid-Oost-Vlaanderen die: 

  • al de eerste stappen zetten richting circulaire economie
  • al ver staan in hun transitie
  • die nog helemaal niet gestart zijn binnen circulaire economie, maar interesse hebben in een (al dan niet gedeeltelijke) omschakeling

Aarzel niet om ons te contacteren!

Heb je interesse in dit sterke project, gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds, en getrokken door Stad Oudenaarde, Beli Centro en Arteveldehogeschool? Mail dan naar vicky.franssen@arteveldehs.be of Leen@belicentro.com voor meer informatie en om verder op de hoogte gehouden te worden.

 

De hub kadert in een Europees Sociaal Fonds (ESF) project: Circulair werk(t) (call 520).    

ESF voorziet geld voor 10 Sociaal Circulaire Hubs in Vlaanderen, waar gedurende 2 jaar een community wordt gevormd, samen wordt gewerkt, gezocht wordt naar circulaire alternatieven, gesensibiliseerd wordt, pilootprojecten gefaciliteerd worden.

Voorlopig krijgen twintig hubs-in-wording, waaronder SCHOUDER, vier maand de tijd (en geld) om hun netwerk, de kerngroep en andere partners, de klankbordgroep, de planning, visie en missie op te stellen voor hun hub. Dit moet gepitched worden midden april. De tien winnaars mogen van start gaan per 1 mei 2021.  

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht