Vlaams rampenfonds

Er gelden nieuwe bepalingen omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp.

  • het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit.
  • Vanaf heden is het niet langer het stadsbestuur, maar de schadelijder zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds 
  • voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021.

De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.

Voor verdere inlichtingen kan u terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds of op rampenfonds@vlaanderen.be.

Terug naar nieuwsoverzicht