Stedelijke sportraad

Sportraad

Wat

Groepeert de Oudenaardse sportverenigingen en adviseert het stadsbestuur inzake het sportbeleid.

De raad organiseert zelf sportmanifestaties en verleent zijn medewerking aan organisaties van derden.

Voorwaarden

Je moet een Oudenaardse sportvereniging  zijn.

Procedure

Neem contact op met één van volgende personen:

voorzitter Frans Delbeke, Kerkgate 79, tel. 0478 31 98 66

secretaris Luc De Groote, Wijnendale 78, tel. 055 31 70 08