Occasionele verkoop

Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Wat

Verenigingen en sportclubs die een verkoop organiseren ten voordele van de eigen werking of voor een goed doel, zijn verplicht vooraf een machtiging voor occasionele verkoop aan te vragen bij het stadsbestuur.

Voorwaarden

1. De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten of streekproducten.

2. De verkoop moet occasioneel blijven.

Procedure

Je bezorgt ons het ingevulde aanvraagformulier.

Binnen de termijn van één maand ontvang je de machtiging ondertekend door de burgemeester.

Na de verkoop moet je  bewijzen waaraan je vereniging het geld besteed heeft.

Bedrag

De machtiging voor occasionele verkoop wordt gratis afgeleverd.