Orgaandonatie

Orgaandonatie

Wat

In België is iedereen orgaandonor, tenzij u hier uitdrukkelijk verzet tegen aantekent. U kunt te allen tijde een verklaring rond orgaantransplantatie laten registreren en wijzigen. Bent u jonger dan 16 en wenst u toch uw wil te laten registreren? Dan kan dat in bijzijn van een wettelijk vertegenwoordiger.

Heeft u geen verklaring rond orgaandonatie en kan u uw wil niet meer kenbaar maken, dan ligt de beslissing bij uw nabestaanden. Wilt u vermijden dat bij uw overlijden uw nabestaanden voor een moeilijke keuze komen te staan? Dan kan u uw keuze 'uitdrukkelijke toestemming' of 'uitdrukkelijk verzet' laten registreren bij de dienst Burgerzaken.

 

Procedure

U kan uw verklaring betreffende orgaandonatie online registreren of u maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

De dienst Burgerzaken registreert je verklaring of herroeping in de bevolkingsregisters. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.
De dienst Burgerzaken stuurt je verklaring naar de FOD Volksgezondheid.

Meer informatie over de verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden is te vinden op https://www.health.belgium.be.

Wat Meebrengen

Uw identiteitskaart.

Bedrag

ratis