Trage wegen

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen in onze stad meer aandacht. Daar wil de stad Oudenaarde, samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA), werk van maken. Hiervoor gaan we gefaseerd te werk met als einddoel de opmaak van een Trage Wegenplan voor ons volledige grondgebied.

In een eerste stap gingen vrijwilligers op pad om alle trage wegen in Eine, Heurne, Mullem, Mater, Nederename en Welden te inventariseren. Een hele klus.

Van 19/06/2019 tot 09/09/2019 konden alle mogelijke betrokkenen hun mening laten horen over deze geïnventariseerde wegen. Welke moeten absoluut behouden blijven? Welke kunnen verbeterd worden of welke zijn minder belangrijk? 

Nu worden alle opmerkingen en suggesties gebundeld. Bij een tweede overlegmoment overlopen we de reacties met een werkgroep en bespreken we de wenselijke ingrepen. Op basis hiervan wordt een advies opgemaakt en een wenselijkheidskaart voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

De inventarisatie van de overige deelgemeenten zal in het voorjaar van 2020 aangevat worden en volgt daarna hetzelfde traject als de eerste deelgemeenten.

 

Voor vragen kan je terecht bij Jonathan Clerckx, medewerker trage wegen bij RLVA via jonathan.clerckx@rlva.be of 055 20 72 65 of bij de dienst mobiliteit op mobiliteit@oudenaarde.be

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.