Zorgbeleid

Ons schoolteam vindt het belangrijk dat iedereen in de academie een nieuwe kunstvorm kan ontdekken en er zich op zijn eigen tempo kan in ontplooien. Dus ook voor kinderen en jongeren die net iets meer zorg vragen dan de doorsnee leerlingen, staat onze deur open! De academie richtte een theater- en muziekatelier op voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Ontdekken, beleven en genieten staan centraal! Vertrekkend vanuit hun leefwereld wordt bij de leerlingen onbewust een gevoel voor schoonheid en kunst ontwikkeld.

  • THEATERATELIER

Tijdens de ervaringsgerichte initiatie wordt de dramatische expressiviteit ontwikkeld.

Via improvisatieoefeningen en spelsituaties werken we aan de ontwikkeling van de verbeelding, de stem- en non-verbale expressie (lichaamstaal en mimiek), het gebruik van de zintuigen, het uitdrukken van emoties, het bewegen op een podium, …

We stimuleren de leerlingen eveneens om verbaal vaardiger uit de hoek te komen in allerlei situaties.

Er is veel aandacht voor creativiteit, spreek- en spelplezier.

  • MUZIEKATELIER

Tijdens de ervaringsgerichte initiatie worden de verbeelding, het waarnemingsvermogen (kijken, luisteren, (aan)voelen) en de muzikale expressiviteit verder ontwikkeld.

De leerlingen leren op speelse wijze de muziek beleven via zingend bewegen, gehoor- en ritmespelletjes, bodypercussie, …

Ook noten zingen komt aan bod via handzingen en levend klavier.

Het herkennen, benoemen en bespelen van verschillende  (percussie)instrumentjes staat eveneens op het programma.

Er is veel aandacht voor creativiteit, spel- en musiceerplezier.