Kalender sportpromotie 2018

26/1Sportreferendum stad Oudenaarde

30/1

Opstart Oudenaards Loopcriterium
Voorjaar 2018 

Opvolging BOV-PROJECT (bewegen op Verwijzing)

12/2-16/2

Themaweek jeugd – sport

24/3

Lenteloop stad Oudenaarde

2/4-6/4

Krullewietactiviteiten

9/4-13/4

Balsportkamp voor kleuters

9/4-13/4

Kamp op wielen voor 6-12 jarigen

3/5 

DAS-beurs voor basisonderwijs

Mei

Golden Run 6° leerjaar

28/5

Fietstocht ruggym voor dames

Juni

Scholentriathlon VLIO

26/2

Survivaltriathlon basisonderwijs

28/6

Sporteldag voor 55-plussers te Blankenberge

2/7-6/7

Kamp er was eens… voor kleuters

2/7-6/7

Kamp Olympische Spelen voor 6-12 jarigen

2/7-6/7

Skatekamp voor 8-15 jarigen

9/7-13/7

Kamp Jump voor kleuters

9/7-13/7 

Kamp American games voor 6-12 jarigen

6/8-10/8

Krullewietactiviteiten

13/8-17/8

Krullewietactiviteiten

20/8-24/8

Krullewietactiviteiten

23/8

Avonturensportdag voor 10-15 jarigen aan Den Donkvijver

27/8-31/8

Kamp Speurneuzen voor kleuters

27/8-31/8  

Samen sterk kamp voor 6-12 jarigen

27/8-31/8

Uitstappenweek voor 8-15 jarigen

3/9 

Petanquetornooi stad Oudenaarde

14/9 

Ambtenarensportdag

25/9

Veldloop basisonderwijs

29/10-31/10

Themaweek jeugd-sport

22/11 

Seniorensportdag

26/12-31/12

Initiatielessen schaatsen

Vanaf najaar 

Schoolsportklassen

Wekelijkse activiteiten (niet tijdens de schoolvakanties)

  • Ruggym op maandagnamiddag
  • Galm op  donderdagnamiddag
  • Vormingen te bespreken i.s.m. de burensportdienst