Eduart VZW

Doelgroep

EduART richt zich tot elk publiek dat openstaat voor kunsteducatie. De jeugd van het basis- en secundair onderwijs en de kinderen van het kleuteronderwijs krijgen de grootste aandacht. Bovendien richt de vzw zich tot de leerlingen van het Deeltijds Kunstonderwijs en tot individuen of groepen -ongeacht hun leeftijd en achtergrond- die belangstelling hebben voor kunst-educatieve activiteiten.

 

Doel

EduART wil het publiek stimuleren tot kunstbeleving en in aanraking brengen met waardevolle kunst die in de populaire en commerciële media weinig aan bod komt.

De vereniging neemt initiatieven waarbij het publiek amateur- en professionele kunstenaars kunnen ontmoeten tijdens uiteenlopende activiteiten. Niet enkel kunstenaars van de eigen of ermee vertrouwde discipline(s) komen in aanmerking. Kennismaken en/of samenwerken en -spelen met specialisten van andere kunstvormen worden aangemoedigd. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen traditie en vernieuwing (klassiek-actueel). Zo draagt EduART bij tot de verruiming van de leefwereld van elk individu.

EduART werkt eveneens mee aan het artistiek pedagogisch project van de academie, waar een brede persoonlijkheidsontwikkeling aansturen een belangrijke doelstelling is. De ontplooiing van persoon-, sociaal en artistiek gerichte vaardigheden krijgen ruime aandacht. ‘Genieten van’ en ‘plezier beleven aan’ staan hierbij steeds centraal. Concreet betekent dit o.a.:

 • Het plezier en het genieten van het communiceren via kunst aanwakkeren. Om te communiceren is waarnemen noodzakelijk. Vaardigheden als kunnen luisteren, kijken, aanvoelen en meevoelen worden aangescherpt.

 • De sensibiliteit vergroten. Sensibiliteit is het vermogen om te kunnen voelen en op je eigen gevoel af te kunnen gaan. Het wordt ontwikkeld tijdens de omgang met anderen en met dingen. Met anderen van gedachten wisselen over kunst en hoe die aansluit bij de eigen belevingswereld en die van anderen biedt kansen om de eigen emoties te ontdekken en te leren kanaliseren.

 • Het plezier en het genieten van het zelf spelen en performen, de vreugde van het zichzelf expressief uiten -al dan niet voor een publiek- laten ervaren.

 • Het gevoel voor esthetiek en artisticiteit aanwakkeren.

 • Met een open blik en met plezier op ontdekkingstocht (o.a. onderzoeken en experimenteren) gaan in de wereld van de kunsten.

Activiteiten

EduART organiseert activiteiten en projecten:

 • die gericht zijn op de podiumkunsten (muziek, woordkunst, theater, dans). Kunstvormen die buiten de podiumkunsten vallen (beeldende kunst, zoals schilderkunst, fotografie, installaties, film ; compositie ; literaire creatie), komen eveneens in aanmerking indien ze de inhoud van de betreffende podiumkunst versterken of aanvullen.  

 • waar ‘creëren’ en ‘beschouwen’ elkaar zoveel mogelijk aanvullen:
 1. creëren: actief en (re)productief participeren tijdens o.a. workshops, (muzische) ateliers, initiatielessen, cursussen, creadagen, kampen en meespeelvoorstellingen.
 2. beschouwen: receptief en reflectief participeren tijdens o.a. concerten (bv school-, klas-, huis-, zaal-, kerkconcerten), voorstellingen, toonmomenten, performances, presentaties, lezingen en nabesprekingen tijdens bv een cultuurcafé. 
 • die (podium)kansen bieden aan talentvolle jonge kunstenaars, jonge leerling-kunstenaars en jonge leraar-kunstenaars. 

 • die kunnen plaatsvinden in schooltijd en in vrije tijd.

In het vooruitzicht

 

Brochure

1ste, 2de en 3de leerjaar

Polyvalente zaal van de SAMWD, Parkstraat 2a

Feest! - of een stippenmuis op pad door de levensseizoen

Van en met: De Recitantes (spel en concept) & Sander Torfs (gitaar)

Sara is een muis. Een bijzondere muis. Een muis met stippen op haar toet… snoet… snuit. Daarom heet ze Sara Stippensnuit. Tijdens elk levensseizoen vieren we Sara. Bovendien moet Sara van alles en nog wat leren. Ga mee op ontdekkingstocht! Help Sara op haar pad: van een klein, lief, piepend en gestippeld muisje tot … een oude, grijze, gestippelde muis doodmoe en verlangend te ontspruiten tot …

‘Feest!’ gaat over de verschillende levensfasen.

Feestelijk, interactief, doorspekt met gitaarmuziek én met stippeltjes humor!

Het verhaal biedt kansen om met de kinderen in gesprek te gaan of te filosoferen. Het zet de deur open om de dood en verlies bespreekbaar te maken. Vandaar dat we de maand november een geschikte periode vinden om deze voorstelling te programmeren.

Bij de voorstelling hoort een educatieve map. In het voorjaar komt het verhaal op de markt in de vorm van een kinderboek, met tot de verbeelding sprekende illustraties van Hélène Poncelet.

Speeldata: ma 13/11 – do 16/11 – ma 27/11 en do 30/11, telkens om 09u00 – 10u30 – 13u30

UITKOOPSOM: 4,50 euro/leerling

PS: deze voorstelling kan ook bij u op school gespeeld worden, op afspraak (min. 80 lln/voorstelling)

4de, 5de en 6de leerjaar

G.C. De Woeker

Muzikanten gezocht!

Van en met: Yves Goemaere (percussie), Nele Desmet en Bart Lagacie (klarinet) en

An De Leenheer (spel)

Een concert waarin de percussie-instrumenten en de klarinet centraal staan. De kinderen luisteren naar bekende en andere melodieën. Via de humoristische dialogen tussen de muzikanten en Klaartje Inet krijgen de kinderen info over de instrumenten en de muziek. In de voorstelling zitten eveneens interactieve momenten.

Basisonderwijs - alle leerjaren

“Klasconcert harp” door Anne Zeuwts

Nodig harpiste Anne uit in uw school.

Tijdens een interactief concertje in de klas wordt de harp aan uw leerlingen voorgesteld.

DUUR: 50 minuten/klasconcert UITKOOPSOM: 65 euro/klasconcert

WANNEER: februari-maart ; mogelijk op maandag, dinsdag en woensdag (tot uiterlijk 14u00),

tijdens de week van 5 februari, 19 februari, 5 maart & 12 maart