Beleidssubsidies

Subsidies sportclubs

Wat

De sportverenigingen kunnen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van hun leden een toelage aanvragen.

Voorwaarden

De sportvereniging dient erkend te zijn (zie erkenningsreglement) (LINK naar gemeenteraadsbeslissing)

Procedure

De aanvraag tot subsidiëring vind je hier (LINK). De subsidieaanvraag moet je indienen  vóór 1 juni tegen ontvangstbewijs. Na deze datum zal de aangifte niet meer aanvaard worden.

De uitbetaling van de subsidie zal vóór eind november gebeuren.