Wegwerkzaamheden

01/04/2019

Op 1 april starten de werken in de Robert De Preesterstraat. Bij deze werken wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In het deel Landlos en Bellebroek wordt de rijweg vernieuwd en in de Robert De Preesterstraat (tussen de Nederenamestraat en de Puithoekstraat) wordt alle verharding van gevel tot gevel vervangen. Nieuwe voetpaden zullen worden aangelegd en op verschillende plaatsen worden er parkeerstroken voorzien. Bovendien worden er een aantal snelheidsremmende maatregelen aangebracht zoals asverschuivingen en wegversmallingen.

Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via de Nederenamestraat, Oudstrijdersstraat, Reytstraat en omgekeerd.

Na de aanleg van de straat zal er een tonnagebeperking ingaan vanaf 3,5 ton in het deel Robert De Preesterstraat tussen de Nederenamestraat en de Hamstraat.

De werken worden uitgevoerd in zeven fases:

 • Fase 1: deel Landlos tussen Robert De Preesterstraat en Middelgracht
 • Fase 2: deel Bellebroek tussen Landlos en Middelgracht
 • Fase 3: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Hamstraat (tot nr. 5)
 • Fase 4: Robert De Preesterstraat tussen Hamstraat en Puithoekstraat
 • Fase 5: Robert De Preesterstraat van nr. 55 t.e.m. nr 69
 • Fase 6: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Nederenamestraatraat
 • Fase 7: Aanbrengen toplaag in asfalt in volledige Robert De Preesterstraat, deel Landlos, deel Hamstraat en deel Bellebroek
04/02/2019

Vanaf 04/02/2019 starten grote verbouwingswerken aan het vroegere hotel De Rantere in de Jan Zonder Vreeslaan.

Om de doorstroming op de drukke Margaretha van Parmastraat te garanderen, zal de aannemer de werfinrichting voorzien in de Jan Zonder Vreeslaan.  Hierdoor zal de Jan Zonder Vreeslaan voor de duurtijd van de werken volledig afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer voor de Jan Zonder Vreeslaan en Achterburg zal omgeleid worden via de Kasteelstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten wordt voor plaatselijk verkeer. Ander verkeer is niet toegelaten.

Aan de even kant van de huisnummers in de Kasteelstraat geldt een parkeerverbod gedurende de ganse periode om verkeer in de twee richtingen mogelijk te maken. Parkeeralternatieven zijn de parkeerplaatsen langs de Margaretha van Parmastraat en de Ham.

De Jan Zonder Vreeslaan zal nog tot eind december 2019 afgesloten zijn.

04/02/2019

In de Burgschelde (tussen Lappersfort en De Woeker) vernieuwen we vanaf 4 februari het voetpad aan de kant van de even huisnummers. Voetgangers kunnen het voetpad aan de overkant van de straat gebruiken en ook fietsers kunnen door. De toegang voor gemotoriseerd verkeer wordt beperkt tot plaatselijk verkeer; omrijden kan eenvoudig via Lappersfort en Einestraat.

10/09/2018

De herinrichting van het St. Jozefsplein (met de Terkerkenlaan, Gelukstede en Galgenstraat) werd reeds gepland in de vorige legislatuur. Een subsidiedossier voor de riolering werd ingediend bij de VMM maar raakte pas in 2017 goedgekeurd. Het ontwerp hiervan zal dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd, de start van de werken is voorzien in 2019.

Voorafgaand aan deze belangrijke werken zal de Broekstraat (deel tussen Dijkstraat en Gelukstede) worden vernieuwd, dit om te vermijden dat er te grote debieten gemengd rioolwater zouden aansluiten op het nog aan te leggen rioolstelsel van het St. Jozefsplein.

UPDATE 06/05: De weg- en rioleringswerken in de Broekstraat zijn reeds in uitvoering sinds september 2018, maar het einde is in zicht! Indien de weersomstandigheden wat mee zitten, zullen alle ondergrondse werken zoals de aanleg van riolering, de straatkolken, de huisaansluitingen, beëindigd zijn tegen eind mei 2019. Wanneer de ondergrondse werken gedaan zijn, wordt ook de filterinstallatie om het grondwaterpeil te verlagen definitief weggenomen. Daarna kan volop gewerkt worden aan de afwerking van de bovenbouw, de voetpaden en parkeerstroken in betonklinkers en de rijweg in asfalt, zodat tegen eind juni de straat volledig afgewerkt is.

 • Aannemer : NV Vindevogel, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem;
 • Kostprijs : 1.130.369,68 EUR excl btw;
 • Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen;
 • Contactpersoon: werftoezichter Geert Vandriessche (Geert.Vandriessche@oudenaarde.be / 055 33 51 85)