Inname openbaar domein (evenementen,...)

Evenement op openbaar domein - vergunning

Wat

Organiseer je een activiteit of evenement op het openbaar domein, dan heb je een vergunning nodig.
Ook voor evenementen of manifestaties met een openbaar karakter op privédomein heb je een vergunning nodig.

Procedure

Je dient minstens 1 maand vooraf in bij de dienst toerisme & evenementen:

  • het "aanvraagformulier vergunning voor tijdelijk gebruik openbaar domein n.a.v. organisatie activiteit/evenement"
  • een inplantingsplan (schaal 1/200)
  • aanvraagformulier elektriciteit

De dienst licht je in over de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag

Belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing.
Elektriciteitsverbruik wordt verrekend aan het gangbaar tarief.

Regelgeving

Alle politieverordeningen zijn van toepassing.