Stemrecht voor niet-Belgen

Stemrecht voor niet-Belgen

Wat

Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als Unieburger of als niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft u de keuze al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor Unieburgers:

 • Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • In het bezit zijn van een E-kaart, E+ kaart, bijlage 8 of bijlage 8bis

Voorwaarden voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie:

 • Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Vijf jaar ononderbroken hoofd- en wettelijk verblijf in België hebben
 • Bij de aanvraag een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven

Belangrijke opmerkingen:

 • Zodra u het stemrecht heeft verkregen, bent u verplicht om te gaan stemmen
 • Indien u bij vorige gemeenteraadsverkiezingen reeds stemrecht hebt verkregen en u voldoet nog steeds aan de kiesvoorwaarden, hoeft u géén nieuwe aanvraag in te dienen
 • Als Unieburger kan u zich op hetzelfde moment inschrijven voor de Europese verkiezingen die in 2019 plaatsvinden, vermeld zeker dit wanneer u uw aanvraag doet.
Procedure

Hoe moet ik mij inschrijven als buitenlandse kiezer?

Om u in te schrijven op de kiezerslijst moet u een aanvraagformulier invullen en indienen vóór 31 juli 2018.

Het aanvraagformulier kan u onderaan deze pagina downloaden of afhalen bij de vreemdelingendienst of het onthaal van het stadhuis.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan u:

 • Persoonlijk afgeven bij het onthaal van het stadhuis, vergeet uw vreemdelingenkaart niet.
 • Samen met een kopie van uw vreemdelingenkaart opsturen naar Stad Oudenaarde
 • Samen met een kopie van uw vreemdelingenkaart doormailen naar bevolking@oudenaarde.be

Uw aanvraag wordt onderzocht en u wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat.

Wat Meebrengen

 

Indien u het ingevulde document persoonlijk wenst af te geven bij het onthaal van het stadhuis, vergeet dan uw vreemdelingenkaart niet.